AVRUPA’DA BURJUVAZİ VE MODERNİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

Ömer Özyılmaz
Ömer Özyılmaz

Avrupa’da sınıf/kast esası geçerlidir. Toplumlar asırlarca pasif, içe dönük ve reaktif olan işçi, köylü ve soylu sınıflardan oluşmuştu. 17.Yüzyıldan itibaren aktif, hareketli ve girişimci bir sınıf ortaya çıkmaya başladı. Bu sınıf, gücünü eğitim, işveren konumu ve zenginliğinden alan ‘kentli/şehirli’ kişilerden oluştu. Bunların aralarında Avrupa’da yaşayan Yahudi ve Ermeni azınlıklardan insanlar da vardı. Gelişmekte olan bu sınıfa ‘Avrupa Burjuvazisi’ denmektedir.

Avrupa Burjuvazisi, erken dönemdeki ekonomik ve sonrasında elde ettiği siyasal güçle, 18. Yüzyıldan itibaren, Avrupa’daki değişim ve dönüşüm hareketlerini de etkileyerek önce Avrupa’ya egemen oldu. Bunda özellikle Avrupa’da ağ kurmuş Yahudi iş adamı ve bankerlerin de ekonomik ve fikri yönden organize etmelerinin payı vardır. Böylece Avrupa ve Dünya üzerinde gerçekleşen birçok tarihi olayın arkasında burjuvazi yer aldı. Örneğin18 ve 19. Yüzyıllarda gerçekleşen Fransız, Amerikan ve İngiliz Devrimleri, burjuvazinin etkisiyle oluşmuştur. Bunun için bu devrimlere ‘burjuvazi devrimleri’ de denir. Ayrıca Avusturya-Macaristan, Rusya ve Osmanlı imparatorluklarını yıkan/yıktıran, özellikle de Osmanlıyı yüz küsur parçaya bölüştüren de yine burjuvazidir.

Avrupa Burjuvazisi, 18 ve 19. Yüzyıllarda özellikle Yahudi ve etkileyerek akredite etmiş olduğu diğer bilim insanları! İle beraber, kendi ölçülerine göre bir dünya görüşü, bir ideoloji geliştirdi. Bu dünya görüşü ve ideolojinin adı ‘modernite’dir. Bu dünya görüşü ve bu ideolojiye dayalı olarak ta bir ‘dünya’ kurdu. Aslında bu, önce Batı’yı etkisi altına alan, sonra da bütün dünyaya hakim olmaya hazırlanan bir dünya görüşü ve bir ideoloji idi. Sonra bu ideoloji yani ‘modernite’, giderek sadece burjuvazinin değil, artık Avrupa’nın ideolojisi olmuştur.

Avrupa ideolojisi yani modernite, bütün Evren’in ve içindekilerin bilinen ve insanlık tarihi boyunca kabul gören anlamlarını, konumlarını, yerlerini; insanlığın anlayış, yaklaşım ve bütün kazanımlarını inkara ve yok saymaya dayalı bir ideolojidir. Burjuvazi, kontrolündeki bilim insanlarıyla beraber bu ideolojiyi yani moderniteyi kurarken, bütün her şeyi yani ‘varlık’ ve ‘varlık ötesini’ yeniden ele aldı, her şeye yeniden ad verdi, her şeyi yeni baştan yorumladı ve ona göre de konumlandırdı.

Burjuvazi, bu işleri yapıp, belli bir mesafe alınca, kibirlenme hastalığına tutuldu. O kibirli haliyle, kainatı sahipsiz, sömürülmeye hazır bir evren, kendisini de evrenin sahibi zannetti. Çünkü Yaratıcı’yı zaten yok sayıyordu. Böyle bir yanılgı içine düşmüştü. Ayrıca kendisinin dışındaki insanları, insan olarak dahi görmedi. Bütün insanları sömürülecek birer yaratık olarak vasıflandırdı. Öte yandan, kendinden önceye ait inanç, bilim, kültür, medeniyet ve davranış kalıpları adına ne varsa hepsini yürürlükten kaldırdı, dönemlerinin bittiğini ilan etti, onları yok hükmünde saydı. İnsanlığın ortak malı olan bütün kavramların içini boşaltıp, onlardan uygun gördüklerinin içini kendi ideolojisine göre yeniden doldurdu ve öylece kullandı. Bir sonraki çalışma
MODERNİTENİN YAYGINLAŞTIRILMASI

- Gurbetteki Erzurum, Ömer Özyılmaz tarafından kaleme alındı
https://gurbettekierzurum.com.tr/makale/7521012/omer-ozyilmaz/avrupada-burjuvazi-ve-modernitenin-gelistirilmesi