BAYRAM O BAYRAM OLUR

       Mevla bizi affede,                                         Hakkı seven dil-ü can,

       Gör ne güzel ıyd olur.                                   Aşkı ede heyecan,

       Cürmü hatalar gide,                                      Feth ola babı cinan,

       Bayram o bayram olur.                                 Bayram o bayram olur.

      

       Merhamet ede Rahim,                                   Bahr-i keremden Hüda,

       Dernanı vere Hakim,                                     Gark ede nur-i hüda,

       Lutfede lutfi Kadim,                                     Afv ola bay u geda,

       Bayram o bayram olur.                                 Bayram o bayram olur.

                                                                        

       Feyzi mehabbet-i Hakk,                                Ganiler ede kerem,

       Nur-i hidayet siyak,                                       Ref ola derdi verem,

       Cennet-i alâ durak,                                        Sahi ola muhterem,

       Bayram o bayram olur.                                 Bayram o bayram olur.

                                                           

       Hakkı seven merdi şir,                                  Nur-i hidayet dola,

       Kalbi olur müstenir,                                      Dilde hidayet bula,

       Allah ola destigir,                                         Nasırın Allah ola,

       Bayram o bayram olur.                                 Bayram o bayram olur.

                                                                           

       El tuta kitabını,                                               Tevhid ede zevk ile,

       Dil tuta hitabını,                                             Hakkı seve şevk ile,

       Can tuta şitabını,                                            Tasdik inerse dile,

       Bayram o bayram olur.                                  Bayram o bayram olur.

     

       Mevlayı candan seven,                                   Dildeki Rahman olur,

       Rızayı hakka even,                                         Dertlere derman olur,

       Lutfi hüdaya güven,                                       Azade ferman olur,

       Bayram o bayram olur.                                  Bayram o bayram olur.

                                                                            

                                                                             Lutfiye lutfü kerem,

                                                                              Dahili babı harem,

                                                                              Daima Allah derem,

                                                                            Bayram o bayram olur.

 

 

                                                                

 

- Gurbetteki Erzurum, Gündem bölümünde yayınlandı
https://gurbettekierzurum.com.tr/haber/7172570/bayram-o-bayram-olur