BU KERVANDAN GÖÇENLERE RAHMET, KALANLARA SELAM OLSUN !..

 Musa  Uzunkaya
Musa Uzunkaya

Bundan tam 25/ yıl önce, 24/ aralık/1995/ tarihinde yapılan seçimlerde büyük bir zaferle TBMM’de 158/ Milletvekiliyle yer alan, Adil Düzen’in savunucu ve bekçileri REFAH PARTİSİ ve onun lideri merhum Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Hocamız dahil nice dava adamları ve mücahid kardeşlerimiz, ağabeylerimiz bir bir aramızdan ayrıldılar.
Esasen, bu mücadelenin siyasi yönüyle üzerinden, 1969’ta bağımsızlar hareketiyle başlatılan elli yılı aşkın bir zaman geçti. Ancak biz daha yakın bir zamana, bizim de aktif olarak içinde bulunduğumuz mücadele sürecine bir atf-ı nazar edelim.
24/Aralık/1995/ tarihinde yani bundan tam 25/ yıl önce ;
Dr. Ahmet DEMİRCAN
Prof. Dr. Latif ÖZTEK ve ben
Musa UZUNKAYA olarak, bu dava ve mücadele kervanına bizler de çeyrek yüz yıl önce Samsun’dan dahil olduk.
Şöyle yakın geçmişe, yirmi beş yıl geriye dönüp bakınca neler cereyan etti, ne badireler atlattık, nice zulüm ve haksızlıklara maruz kaldık, meclis koridorlarında gece-gün meşru ve haklı davamız adına mücadele ederken, nice zalimlerin zulmüne maruz kaldık.
Tenhalarda, seher vakitlerinde seccadelerimizin başında nice kereler kanlı göz yaşlarıyla sahib-i hakikimize sığındık.
Siyasetten, siyasete ve siyasilere güven duymaktan, siyasi ve meşru yollarla bu millete hizmet aşkımız ve cehdimizi engellemek, bizi marjinaliteye itmek isteyenlere fırsat vermeyen Allah, her bunaldığımız anda önümüze nice hayırlı çıkış yolları ve kapıları açtı. Her zorlukla sayısız kolaylığın tecelli edeceğini bize ve tüm insanlığa gösterdi.
TBMM’de, Bir başörtülüye tahammül edemeyip tempo tutanları, “...dışarı dışarı!..” diye nara atanları Hz. Allah, rezil ü rüsva ederek bir sonraki seçimde meclisten de milletin gönlünden de tart etti.
Bir başörtülü bacımız MERVE KAVAKCI’mıza tahammül edemeyenlere cevap olsun diye onlarca başörtülü vekili meclise dahil etti.
Baş örtülü hizmet almak isteyenlere bile yasakların uygulandığı ülkeden, istisnanız her alanda ( baş örtülü subaylar dahil) baş örtülülerin hizmet verebildiği bir ülkede yaşayabilme imkan ve fırsatını bize lütfeden Allah’a yirmi dört saat alnımız secdede şükretsek azdır.
Bilimde, teknolojide, kara, hava ve demir yolu ulaşımında, askeri savunma sanayii teknolojisinde ve hulasa çağın gereklerine uygun kalkınma hamlesinde öncülük yapanlara şahit olduğumuz bu dönemin yiğitlerini, yetiştirip vatana hizmete tahsis ettiklerini kadirşinaslık gereği bu millet, asla unutmamalıdır. Kadri bilinmeli, şükrü eda edilmelidir.
Ne garip tecellidir ki, bu imkan, fırsat ve lütfa mazhar olmamıza rağmen, bazı gafil insanlar, sahip oldukları sayısız nimetlerin şükründen bigane ve nankörlük edercesine farklı kulvar ve çirkin ittifakların içerisinde yer alma zilletini, sahip olunması gereken izzete ve onura tercih etmekte, bazıları da bunca güzellikleri hesabilik gafletine düşerek heder etmektedirler.
Nimetin ve ihsanın sahibi olan Allah’a teslimiyet ve kulluk ihmal edilmiş, esasen bu yolları açmak için gece gün demeden mücadele eden büyüklerimiz de, adeta redd-i miras kabilinden unutulmuştur.
Biz batılılaşma sevdasına düştüğümüz günden beri, Hakkın ve haklının yanında olma mücadelesini verenler elbette eksik olmamış, ne var ki, ilahi bir imtihan sonucu uzun bir müddet batıl galebe çalmış, müslümanlar ve mazlum anadolu insanı hep ezilmiş, horlanmış, riyaset-i devletten uzak tutulmuştur.
Küllerinden yeniden doğma aşkını ve ateşini fitilleyen mütefekkir, edip ve şairlerimizin yanında erbab-ı tasavvuftan alınız da, siyaset ve ilim dünyasındaki çok müstesna insanların azim, sebat ve gayretinin sonucu, elhamdülillah takribi elli yılda meyvasını vermiştir.
Bu davanın öncüleri ve müstesna liderlerinden bir çoğu aramızdan ayrıldı. İrtihal-i dar-ı beka eyledi. Rabbim mekanlarını cennet eylesin.
Şöyle bakıyorum da başta merhum Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Hocamız olmak üzere kimler aramızdan ayrılmadı ve kimler unutulmadı ki?!..
Kısa bir ufuk turu sonucu tesbit edebildiğim kadarıyla ruh ve siyaset dünyamızın öncüleri ve kahramanlarından 20,21 ve 22. dönemden aramızdan ayrılanları hatırlatmak ve rahmetle yadettirmek istedim.

20. Dönem;


Adana Milletvekili;
1) CEVDET AKÇALI,
Aksaray Milletvekili
2-) MEHMET ALTUNSOY,
Ankara Milletvekilleri,
3-) AHMET TEKDAL,
4-) ÖMER FARUK EKİNCİ,
5-) PROF. Dr. ŞABAN KARATAŞ,
6-) RIZA ULUCAK,
Antalya Milletvekili
7-) A. ARİF DENİZOLGUN,
Bitlis Milletvekili
8-) ZEKİ ERGEZEN,
Bursa Milletvekili
9-)CEMAL KÜLAHLI,
Çankırı Milletvekili
10-) İSMAİL COŞAR,
Gaziantep Milletvekilleri
11-) KAHRAMAN EMMİOĞLU,
12-) M. BEDRİ İNCETAHTACI,
İstanbul Milletvekilleri
13-) SÜLEYMAN ARİF EMRE,
14-) M. FUAT FIRAT,
15-). AYDIN MENDERES,
16-) ALİ OĞUZ,
17-) OSMAN YUMAKOĞULLARI,
18-) BAHRİ ZENGİN,
Kahraman Maraş Milletvekili
19-) HASAN DİKİCİ,
Kilis Milletvekili
20-) M. KEMAL ATEŞ,
Kocaeli Milletvekilleri
21-) NECATİ ÇELİK,
22-) ŞEVKET KAZAN,
Konya Milletvekilleri;
23-)Prof. Dr. NECMETTİN
ERBAKAN
24-) ABDULLAH GENCER,
Kütahya Milletvekilleri
25-) METİN PERLİ
26-) AHMET DERİN,
Mardin Milletvekili
27-) FEHİM ADAK,
Ordu Milletvekili
28-) H. OLGUN AKIN,
Sakarya Milletvekili
29-) CEVAT AYHAN,
Sivas Milletvekili
30-) MUSA DEMİRCİ,
Yozgat Milletvekili
31-) İLYAS ASLAN...

21. DÖNEMDEN;

Ankara Mv.
32-) Prof. Dr. Oya Akgönenç
Erzurum Mv.
33-) Fahrettin Kukaracı
İstanbul Mv.
34-) Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş
Kocaeli Mv.
35-) Mehmet Batuk

22. DÖNEM;

Adana Mv.
36-) Ziyaettin Yağcı
Ağrı Mv.
37-). M. Melih Özmen
Ankara Mv.
38-) Nur Doğan Topaloğlu
Antalya Mv.
39-) Fikret Badazlı
Diyarbakır Mv.
40-) Fehmi Uyanık
Gaziantep Mv.
41-) Prof. Dr. Ömer Abuşoğlu
İstanbul Mv.
42-) Kemal Unakıtan
Kırıkkale Mv.
43-) Murat Yılmazer
Mardin Mv.
44-) Beşir Hamidi
Mersin Mv.
45-) Prof. Dr. Ömer İnan
Şanlı Urfa Mv.
46-) Mehmet Özlek
Trabzon Mv.
47-) Mustafa Cumhur

Bunlar hatırlayıp tesbit edebildiğim 20, 21 ve 22. Dönem Milletvekili arkadaşlarımız ve büyüklerimiz.
Evet onlar bu davanın her yönüyle öncüleri oldular ve ebediyyet yurduna ( irtihal-i dar-ı beka) rıhlet eylediler.
Rabbim her birerini adn cennetleriyle mükafatlandırsın. Cennet ve cemaliyle şerefyap eylesin!..
Tabii bu kardeşlerimizden sonraki dönemlerde parlamentoda hizmet veren çok asil ve mümtaz kardeşlerimizden de ebedi aleme göçenler oldu. Onlara da sonsuz rahmetler diliyorum. Bilmiyoruz bu yılın son günleri ve önümüzdeki yıllarda kimler bu sonsuzluk kervanının yolcusu olacaktır.
Mevla hepimize hayırlı ömür ve vakti geldiğinde de hayırlı ölümler nasip buyursun.
Milli Görüşün 158/ MİLLETVEKİLİYLE TBMM’de temsilinin 25. Yılında tekrar ismini andığım anamadığım ebediyete göçen dava erlerine rahmet,
halen hayatta ve olması gereken yerlerde aşkla, imanla, ihlas ve samimiyetle hizmete devam edenlerimize de sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde hayırlı ömürler diliyorum.
Yegane muhafızımız ve yoktan var edicimiz Allah’a emanet olunuz.
24.12.2020
Musa Uzunkaya
20,21 ve 22. Dönem
Samsun MV.

- Gurbetteki Erzurum, Musa Uzunkaya tarafından kaleme alındı
https://gurbettekierzurum.com.tr/makale/5921805/musa-uzunkaya/bu-kervandan-gocenlere-rahmet-kalanlara-selam-olsun