Erzurumun görünen ve görünmeyen güzellikleri

Doğunun başkenti haline gelmiş olan Erzurum şehri sadece bu zaman içerisinde değil geçmiş yıllara 

Osmanlı,selçuklu gibi eski türk devletlerinin de  Erzurumda  yaşayıp  iz bırakmışlardır.

Erzurum şehrinde ki tarihi eserlerin çokluğu ve yapım tarihi bunun kanıtı olur.

Şehrin bilinen ilk adı, Doğu Roma İmparatoru II. Theodosius’un (408-450) ismiyle ilişkili olan Theodosiopolis’ti. Ermeniler ise burayı Karin adıyla anmaktaydı. Romalıların istilasından evvel Erzurum'un bulunduğu yerde Ermenilerin "Karin" diye adlandırdıkları bir şehir olduğu bilinir. Belâzürî, bölgeye egemen olan kişinin ölümü üzerine yerini alan Kali adlı eşi tarafından kurulduğu için Kalikale adı verilen şehre Araplar’ın Kālîkalâ dediklerini söyler.11. yüzyıldan sonra ise Türkler, Theodosiopolis için Erzen adını kullanmışlardır. Basılan Selçuklu paralarında şehrin adı Erzenü’r-Rûm (ارزن الروم), Erzen-i Rûm (ارزن روم) ve Erz-i Rûm (ارز روم) şeklinde yazıldığı görülmüştür. Daha sonra bu ad Arz-ı Rûm (ارض روم - ارضروم) olmuş ve son olarak bugünkü Erzurum şeklini almıştır.Hudûd el-âlem isimli kitapta; bu şehrin müstahkem bir kalesi bulunduğu için, her taraftan gelen gazilerin nöbet tutarak şehri korudukları ve şehirde tüccarların çok olduğu bildirilmektedir.

- Gurbetteki Erzurum, Erzurum bölümünde yayınlandı
https://gurbettekierzurum.com.tr/foto/5514327/erzurumun-gorunen-ve-gorunmeyen-guzellikleri