MUHTEREM KARDEŞLERİM!..

 Musa  Uzunkaya
Musa Uzunkaya

Hz. Adem’den bu güne varlığı bilinen ve yer yüzünde ilk inşa edilen beyt olarak Kur’an’da tanımlanan ( Ali İmran.96) MEKKE-İ MÜKERREM’deki KA’BE-İ MUAZZAMA, tarih içerisinde zaman zaman sel ve benzeri afetlerle zarar görmüş, başta HALİLU’R-RAHMAN İBRAHİM ALEYHİSSELAM ve oğlu İSMAİL ALEYHİSSELAM olmak üzere, bir çok Peygamber ve bazı sultanlar tarafından tamir ve yeniden inşa faaliyetlerine muhatap olmuş ve kendisine ; ALLAHIN EVİ anlamında ; BEYTULLAH denmiştir.
Yine tarihte bilindiği kadarıyla, zaman zaman ibadet ve tavaf edilemediği, bir kısım olaylar karşısında Kabe’nin kapalı kaldığı görülmektedir. Bunlar sırasıyla şöyle özetlenebilir;
1-) Miladi ;569 veya ;570- senesinde EBREHE’nin FİL ORDUSU’nun saldırısı esnasında Mekke ve Kabe boşaltılarak, dağ eteklerine çekilen halk, ebabil kuşlarının ( fil suresi) orduyu helakına kadar dışarda kalmış, o günki şekliyle Kabe’yi tavaf edememiştir.
2-) KARMATİLER HACCI ON YIL YASAKLADI.
Fatımilerden ayrılan gulat KARMATİLER’in lideri, EBU TAHİR EL- KARMATİ,(H.317,M.930) on yıl süreyle haccı yasakladı ve onbinlerce hacıyı zalimce katletti.
3-) 1814- senesinde yaşanan VEBA HASTALIĞI SALGINI nedeniyle 8.000-den fazla hacı öldü ve hac inkıtaa uğradı.
Bilahere,(1837-1892 yılları arasında) VEBA salgını nedeniyle hemen hergün yüzlerce hacının ölümü nedeniyle hac ziyaretleri kendiliğinden kısıtlandı.
4-) CUHEYMAN EL-UTEYBİ’nin 20- KASIM;1979 / tarihli SUUD YÖNETİMİ’ni İSLAMA ihanetle suçlaması karşılığı kendisi ve taraftarlarının yaptığı KABE BASKINI esnasında her iki taraftan takribi ; 270- insanın ölümüyle sonuçlanan bu baskın esnasında da KABE GÜNLERCE İBADETE KAPALI KALDI.
Nitekim bendeniz de bir yıl sonra (1980) yaptığım Hac ziyaretimde Kabe’nin duvarlarında kurşun izleri ve parçalanmış onlarca mermeri bizzat görmüştüm.
5-) Ve en son KORONA VİRÜSÜ nedeniyle de bugün KABE MAHZUN ve müminler hem KABE’de, hem de onun şubeleri olan CAMİ VE MESCİD’lerde başta CUMA NAMAZLARI olmak üzere ibadetlerden MAHRUM bir günü yaşamaktadır.
Bütün müslümanlara düşen görev, “ biz ne yaptık, hangi şenaat ve kötülüğü irtikap ettik ki, Rabbimiz bizi evlerine ( KABE VE CAMİLERE) dahi kabul etmeyecek bir manevi ceza ile tecziye etti?..” sualini sorum, samimi bir tevbe ile MEVLAY-I ZÜ’L-CELAL’e iltica etmeliyiz.
Rabbim, toplu ibadetinden dahi mahrum bırakıldığımız CUMAMIZI, gerçek bir tövbeyle taçlandırıp ( tövbe-i nasuh), başta KORONA VİRÜSÜ olmak üzere, MADDİ-MANEVİ BÜTÜN HASTALIKLAR’dan arınmış SALİH KUL ve SAMİMİ ÜMMET olmamızı nasip eylesin. Selam ve dua ile...

- Gurbetteki Erzurum, Musa Uzunkaya tarafından kaleme alındı
https://gurbettekierzurum.com.tr/makale/4079731/musa-uzunkaya/muhterem-kardeslerim