Atatürk Üniversitesi, Koronavirüs Eylem Planını hayata geçiriyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından koordine edilen bu süreç kapsamda Atatürk Üniversitesi de gelişmeleri yakından takip ederek bir eylem planı hazırladı ve hayata geçirerek aşağıdaki uygulamaları yürürlüğe koyma kararı aldı.


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açıklanan eylem planında şu ifadelere yer verildi:


“Atatürk Üniversitesi olarak Kriz Yönetim Merkezimiz koordinatörlüğünde; dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) salgını konusunda sürecin başından bu yana Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü ile Yükseköğretim Kurumu tarafından yapılan resmî açıklamaları yakından takip etmekte ve gerekli önlemleri ivedilikle almaktayız.


Bu konuda en büyük önceliğimiz öğrencilerimiz, akademisyenlerimizin yanı sıra hastalarımızın ve tüm çalışanlarımızın sağlığıdır. Bu anlayış ışığında COVID-19 enfeksiyonuna karşı Üniversitemiz genelinde almış olduğumuz önlemler şu şekildedir:


Akademik ve idari personelden, rektör, rektör yardımcıları, dekanlar, meslek yüksekokulu müdürleri, yüksekokul müdürleri, konservatuar müdürleri hariç olmak üzere 60 yaş üzeri 3 kronik hastalığı bulunanlar, engel seviyesi %70'in üzerinde olanlar ile hamileler idari izinli sayılacak, bunun dışındaki akademik ve idari personelin talep etmeleri halinde izinli sayılmaları hususu mazeretleri çerçevesinde rektörlüğümüzce değerlendirilecek,


Akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil tüm yurt dışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir.


Öğrencilerin, üniversite faaliyetleriyle ilgili olmak üzere eğitim öğretim faaliyetleri, akademik değişim programları, sosyal faaliyetler, kültürel geziler, sportif faaliyetleri, müsabaka vb önceden planlanmış olanlar dahil tüm üniversitenin bilgisi ve iznine tabi yurt dışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir.


Tıp ve diş hekimliği dahil tüm sağlık programları, fen ve mühendislik programları ile ön lisans, lisans düzeyindeki staj, intörnlük ve uygulamalı eğitimlere devam eden öğrenciler de tatil kapsamına alınmıştır.


Tıpta, diş hekimliğinde ve eczacılıkta uzmanlık öğrencileri hariç tüm lisansüstü öğrenciler de tatil kapsamına alınmıştır.


Uzaktan eğitim usul ve esaslarına göre açılmış, halihazırda uzaktan eğitim programı olarak yürütülmekte olan programlar, uygulama yapılan kısımları hariç, devam edecektir.


Yabancı dil hazırlık sınıflarındaki eğitim öğretimlerin, dijital ortamda sunulmakta olan kısmının sürdürülmesi kararlaştırılmış, sınavları ise tatilden sonraya ertelenmiştir.


Mevlâna veya Erasmus gibi değişim programı kapsamında yurtdışında olup dönecek olan öğrencilerimizin intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için tedbirler üniversitemiz yetkili kurullarınca alınacak ve öğrenci özelinde değerlendirme yapılacaktır.


Yurtdışı yabancı dil eğitimi, Mevlâna, proje tabanlı Mevlâna programları ile ilgili çıkılan çağrılar iptal edilmiştir.


Tıp Fakültemizdeki intörnler, gerekli durumlarda, gönüllü olarak talep etmeleri ve üniversitece uygun görülmesi halinde sağlık hizmet sunumunda yer alabileceklerdir.


Tüm öğrencilerimize (Türk ve yabancı uyruklu), yurt dışına çıktıkları takdirde, dönüşte salgının durumuna göre sorun yaşayabilecekleri, uçuşlarının iptal olabileceği, döndüklerinde en az 14 gün eğitime devam edemeyebilecekleri ve başkaca sorunlarla karşılaşabilecekleri önemle duyurulur.


Üniversitemizde süreçlerin etkin ve dinamik olarak yürütülebilmesi için oluşturulan COVID-19 Koordinasyon Birimi tarafından, öğrenci iletişim ve takip sistemi gözden geçirilerek güncellenecek, akademik ve idari personel ile öğrenciler düzenli ve periyodik olarak bilgilendirilecektir.”

- Gurbetteki Erzurum, Eğitim bölümünde yayınlandı
https://gurbettekierzurum.com.tr/haber/3708554/ataturk-universitesi-koronavirus-eylem-planini-hayata-geciriyor