Erzurum uluslararası göç verileri açıklandı

TÜİK 2019 Uluslararası Göç istatistiklerini paylaştı. Verilere göre 2019 yılı içinde bin 533 kişi Erzurum’a göç ederken, bin 136 kişi Erzurum’dan yurt dışına gitti.

TÜİK 2019 Uluslararası Göç istatistiklerini paylaştı. Verilere göre 2019 yılı içinde bin 533 kişi Erzurum’a göç ederken, bin 136 kişi Erzurum’dan yurt dışına gitti. Erzurum iller sıralamasında yurt dışından alınan göç sayısı bakımından 53, yurt dışına verilen göç sayısı bakımından ise 45’inci sırada yer aldı.

ERZURUM VERİLERİ

İllere ve cinsiyete göre Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden göç, 2018, 2019 verilerine göre nüfusu 762 bin 62 olan Erzurum’da TC vatandaşı olan kişi sayısı 757 bin 521, yabancı uyruklu sayısı ise 4 bin 541 kişi olarak açıklandı. İl nüfusu içinde yabancı uyruklu nüfus oranı yüzde 0,59 olarak kaydedildi.

ALINAN VE VERİLEN GÖÇ

Erzurum 2019 yılında 836’sı erkek, 697’si ise kadın olmak üzere yurt dışından bin 533 kişilik göç aldı. İl aynı dönemde yurt dışına 716 erkek, 420 kadın olmak üzere toplam bin 136 kişilik göç verdi. Yurt dışından gelen göç içinde erkek nüfus oranı yüzde 54.5, kadın nüfusu oranı yüzde 45.46 olarak hesaplandı.

TC VE YABANCI UYRUKLU ORANI

Erzurum’da 2019 yılında yurt dışından gelen kişi sayısı içinde TC uyruklu sayısı 298, yabancı uyruklu kişi sayısı bin 235 kişi olarak bildirildi. İlden yurt dışına giden nüfus içinde TC uyruklu sayısı 405, yabancı uyruklu sayısı ise 731 kişi olarak açıklandı. Gidenler içinde TC uyruklu vatandaş oranı yüzde 35,6 oldu.

ULUSLARARASI GÖÇ İSTATİSTİKLERİ, 2019

Yurt dışından Türkiye'ye 677 bin 42 kişi göç etti. Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 17,2 artarak 677 bin 42 kişi oldu. Göç eden nüfusun yüzde 54,4'ünü erkekler, yüzde 45,6'sını ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 98 bin 554'ünü Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşları, 578 bin 488'ini ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.

 TÜRKİYE'DEN YURT DIŞINA 330 BİN 289 KİŞİ GÖÇ ETTİ

 Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 330 bin 289 oldu. Göç eden nüfusun yüzde 54,6'sını erkekler, yüzde 45,4'ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 84 bin 863'ünü T.C. vatandaşları, 245 bin 426'sını ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.

 EN FAZLA 25-29 YAŞ GRUBUNDAKİ NÜFUS GÖÇ ETTİ

 Türkiye'ye 2019 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin yüzde 13,3 ile 25-29 yaş grubu olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 12,2 ile 20-24 ve yüzde 11,6 ile 30-34 yaş grubu izledi. Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin yüzde 15,2 ile yine 25-29 yaş grubu olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 13 ile 30-34 ve yüzde 12,6 ile 20-24 yaş grubu izledi.

Yurt dışından en fazla göç alan ve yurt dışına en fazla göç veren il İstanbul oldu

 Türkiye'ye 2019 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 45,3 oranı ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u, yüzde 9,2 ile Ankara, yüzde 6,5 ile Antalya, yüzde 3,5 ile Bursa ve yüzde 2,2 ile İzmir takip etti.

 Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 42,5 oranı ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u, yüzde 8,7 ile Ankara, yüzde 5,4 ile Antalya, yüzde 3,4 ile İzmir ve yüzde 3,2 ile Bursa izledi.

 TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI NÜFUSUN yüzde 14,5'İNİ IRAK VATANDAŞLARI OLUŞTURDU

 Türkiye'ye 2019 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 14,5 ile Irak vatandaşları aldı. Irak'ı, yüzde 13,8 ile Türkmenistan, yüzde 8,2 ile Afganistan, yüzde 7,5 ile Suriye ve yüzde 7,3 ile İran vatandaşları izledi.

 Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 23,9 ile yine Irak vatandaşları aldı. Irak'ı, yüzde 7,3 ile İran, yüzde 6,8 ile Afganistan, yüzde 6 ile Azerbaycan ve yüzde 5,7 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti.

 EGE BÖLGESİ

Denizli’ye göç edenlerin sayısı yüzde 30 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre 2019 yılında yurt dışından Denizli’ye göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 30,6 artarak 6 bin 116 kişi oldu.

TÜİK, 2019 yılı Uluslararası Göç İstatistiklerini yayımladı. Yayınlanan verilere göre 2019 yılında yurt dışından Denizli’ye göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 30,6 artarak 6 bin 116 kişi oldu. Denizli’den yurt dışına göç edenlerin sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 9,0 azalarak 2 bin 406 kişi oldu.

Yurt dışından Denizli’ye göç edenlerin bin 114’ünün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu söylenirken, 5 bin 2’sinin ise yabancı uyruklu olduğu belirtildi. Denizli’den yurt dışına göç edenlerin ise 916’sının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bin 490’ınının yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

Öte yandan Denizli yurt dışından en fazla göç alan 18. il olurken, yurt dışına en fazla göç veren 21. il oldu.

2019 YILINDA 4 BİN 452 KİŞİ YURT DIŞINDAN AYDIN’A GÖÇ ETTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı uluslararası göç istatistiklerini yayınladı. Açıklanan verilere göre, 4 bin 452 kişi yurt dışından Aydın’a göç etti.

TÜİK verilerine göre, Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 17,2 artarak 677 bin 42 kişi oldu. Göç eden nüfusun yüzde 54,4'ünü erkekler, yüzde 45,6'sını ise kadınlar oluşturdu.

Yurt dışından Aydın’a göçler bir önceki yıla göre artış gösterdi. 2018 yılında bin 940 erkek ve 2 bin 180 kadın olmak üzere 4 bin 120 kişi yurt dışından Aydın’a, bin 312 erkek ve bin 250 kadın olmak üzere 2 bin 562 kişi Aydın’dan yurt dışına göç etti. Bu sayı 2019 yılında ise 2 bin 148 erkek ve 2 bin 304 kadın olmak üzere 4 bin 452 kişi yurt dışından Aydın’a, 974 erkek ve 986 kadın olmak üzere bin 960 kişi de Aydın’dan yurt dışına göç etti.

2018 yılında Aydın’ın nüfusu 1 milyon 97 bin 746 kişi iken, 2019 yılında 1 milyon 110 bin 972’ye çıktı.

MUĞLA’YA YURTDIŞI GÖÇ YÜZDE 7,7 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı, Uluslararası Göç İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla’da yurt dışından alınan göç yüzde 7,7 arttı.

2019 yılında yurtdışından Muğla’ya göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7,7 artarak 7 bin 063 kişi oldu. Yurt dışından Muğla’ya göç edenlerin Bin 375’i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 5 bin 688’i yabancı uyruklu. 2019 yılında yurt dışından en fazla göç alan iller sırasıyla 306 bin 455 kişi ile İstanbul olurken, Muğla yurt dışından en fazla göç alan 14’üncü il oldu.

Yurt dışından Muğla’ya göç edenlerin yüzde 46,5’i (3 bin 281 kişi) erkek, yüzde 53,5’i (3 bin 782 kişi) kadın.

Yurt dışına verilen göç yüzde 15,9 azaldı

Muğla’dan yurt dışına göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 15,9 azalarak 3 bin 885 kişi oldu. Muğla’dan yurt dışına göç edenlerin 989’u Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 2 bin 896’sı yabancı uyruklu. 2019 yılında yurt dışına en fazla göç veren iller sırasıyla 140 223 kişi ile İstanbul olurken, Muğla yurt dışına en fazla göç veren 11’inci il oldu. Muğla’dan yurt dışına göç edenlerin yüzde 48,6’sı (Bin 887 kişi) erkek, yüzde 51,4’ü (Bin 998 kişi) kadın.

KARADENİZ BÖLGESİ

Yurt dışından Doğu Karadeniz'e 21 bin 653 kişi göç etti

Doğu Karadeniz Bölgesi’ne yurt dışından göç eden kişi sayısı 21 bin 653, Doğu Karadeniz Bölgesinden yurt dışına göç eden kişi sayısı ise 6 bin 87 oldu.

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü'nün derlediği bilgilere göre, 2019 yılında yurt dışından Türkiye’ye 677 bin 42 kişi göç ederken Türkiye’den yurt dışına 330 bin 289 kişi göç etti. Doğu Karadeniz Bölgesi’ne ise yurtdışından göç eden kişi sayısı 21 bin 653, Doğu Karadeniz Bölgesinden yurt dışına göç eden kişi sayısı ise 6 bin 87 oldu.

Gümüşhane’ye yurt dışından 11 bin 95 kişi göç etti

İl bazında ise yurt dışından Gümüşhane’ye 11 bin 95, Trabzon’a 5 bin 430, Ordu’ya 2 bin 429, Giresun’a bin 788, Rize’ye 638 ve Artvin’e 273 kişi göç ederken Ordu’dan bin 994, Trabzon’dan bin 962, Giresun’dan bin 71, Gümüşhane’den 591, Rize’den 269 ve Artvin’den 200 kişi yurt dışına göç etti. Bu rakamlar dikkate alındığında Doğu Karadeniz’e gelen yurt dışı göçün yüzde 51,2’si Gümüşhane’ye geldi.

Trabzon’a gelen yurt dışı göçün yüzde 76,4’ü yabancı uyruklu

Vatandaşlığa göre yurt dışından gelen göç verileri incelendiğinde Türkiye’ye gelen yurt dışı göçün yüzde 85,4’ü yabancı uyruklu kişilerden oluştuğu belirtilerek bu oran Trabzon’da yüzde 76,4, Artvin’de yüzde 69,2, Ordu’da yüzde 64,4, Rize’de yüzde 62,7, Giresun’da yüzde 60,2 ve Gümüşhane’de yüzde 2,5 oldu.

Öte yandan yurt dışı göçünün toplam nüfusuna oranı en fazla olan İl Gümüşhane oldu

Yurtdışından alınan göçün toplam nüfusa oranı Türkiye’de yüzde 0,8 olurken Gümüşhane’de yüzde 6,7, Trabzon’da yüzde 0,7, Giresun’da yüzde 0,4, Ordu’da yüzde 0,3, Rize ve Artvin’de yüzde 0,2 oldu. Gümüşhane, yüzde 3,6 ile 2. olan Yalova’nın önünde yüzde 6,7 oran ile bu alanda ilk sırada yer aldı.

ORTA KARADENİZ

SAMSUN'A 11 BİN 379 KİŞİ GÖÇ ETTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Uluslararası Göç İstatistikleri 2019 verilerine göre yurt dışından Samsun’a 11 bin 379 kişi göç etti.

Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 17,2 artarak 677 bin 42 kişi oldu. Göç eden nüfusun yüzde 54,4'ünü erkekler, yüzde 45,6'sını ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 98 bin 554'ünü Türkiye Cumhuriyeti(TC) vatandaşları, 578 bin 488'ini ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı ise 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 330 bin 289 oldu. Göç eden nüfusun yüzde 54,6'sını erkekler, yüzde 45,4'ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 84 bin 863'ünü TC vatandaşları, 245 bin 426'sını ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.

SAMSUN’A GÖÇ AZALDI, SAMSUN’DAN GÖÇ ARTTI

Yurt dışından Samsun’a göç edenlerin sayısı 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 12,8 azalarak 11 bin 379 kişi oldu. Göç eden nüfusun yüzde 52,6'sını erkekler, yüzde 47,3'ünü ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun bin 593'ünü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 9 bin 786'sını ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu. Samsun'dan yurt dışına göç eden kişi sayısı ise 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 39,8 artarak 7 bin 536 oldu. Göç eden nüfusun yüzde 53,7'sini erkekler, yüzde 46,2'sini ise kadınlar oluşturdu. Samsun'dan yurt dışına giden nüfusun 894'ünü TC vatandaşları, 6 bin 642'sini ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.

Türkiye'ye gelen yabancı nüfusun yüzde 14,5'ini Irak vatandaşları oluşturdu

Türkiye'ye 2019 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 14,5 ile Irak vatandaşları aldı. Irak'ı, yüzde 13,8 ile Türkmenistan, yüzde 8,2 ile Afganistan, yüzde 7,5 ile Suriye ve yüzde 7,3 ile İran vatandaşları izledi. Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 23,9 ile yine Irak vatandaşları aldı. Irak'ı, yüzde 7,3 ile İran, yüzde 6,8 ile Afganistan, yüzde 6 ile Azerbaycan ve yüzde 5,7 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti.

AKDENİZ BÖLGESİ

Antalya yurt dışından en çok göç alan ve göç veren 3'üncü il oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine göre Antalya, 2019 yılında yurt dışından en çok göç alan ve yurt dışına en fazla göç veren 3'üncü il oldu. Antalya, Türkiye'ye göç edenlerin illere göre dağılımında İstanbul ve Ankara'nın ardından yüzde 3,5 ile üçüncü sırada bulunurken, Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımında da yine İstanbul ve Ankara'nın ardından yüzde 3,4 ile 3'üncü sırada yer aldı.

2019 yılı uluslararası göç istatistikleri TÜİK Antalya Bölge Müdürü Muhammet İlyas Uysal tarafından açıklandı. Verilere göre yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,2 artarak 677 bin 42 kişi oldu. Göç eden nüfusun yüzde 54,4'ünü erkekler, yüzde 45,6'sını ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 98 bin 554'ünü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 578 bin 488'ini ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.

Türkiye'den yurt dışına 330 bin 289 kişi göç etti

Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 330 bin 289 oldu. Göç eden nüfusun yüzde 54,6'sını erkekler, yüzde 45,4'ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 84 bin 863'ünü T.C. vatandaşları, 245 bin 426'sını ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.

Yurt dışından en fazla göç alan ve yurt dışına en fazla göç veren il İstanbul oldu

Yine Türkiye'ye 2019 yılında göç edenlerin illere göre dağılımında yüzde %45,3 oranı ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u yüzde 9,2 ile Ankara, yüzde 6,5 ile Antalya, yüzde 3,5 ile Bursa ve yüzde 2,2 ile İzmir takip etti. 2019 yılında Isparta iline göç edenlerin sayısı 3 bin 267, Burdur iline göç edenlerin sayısı ise bin 573 oldu.

Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımında ise yüzde 42,5 oranı ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u yüzde 8,7 ile Ankara, yüzde 5,4 ile Antalya, yüzde 3,4 ile İzmir ve yüzde 3,2 ile Bursa izledi. Yine 2019 yılında Isparta ilinden göç edenlerin sayısı bin 349, Burdur ilinden göç edenlerin sayısı ise 811 oldu.

Türkiye'ye gelen yabancı nüfusun %14,5'ini Irak vatandaşları oluşturdu

2019 yılında Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 14,5 ile Irak vatandaşları aldı. Irak'ı yüzde 13,8 ile Türkmenistan, yüzde 8,2 ile Afganistan, yüzde 7,5 ile Suriye ve yüzde 7,3 ile İran vatandaşları izledi. Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 23,9 ile yine Irak vatandaşları aldı. Irak'ı yüzde 7,3 ile İran, yüzde 6,8 ile Afganistan, yüzde 6 ile Azerbaycan ve yüzde 5,7 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti.

TÜİK Antalya Bölge Müdürü Muhammet İlyas Uysal, uluslararası göç istatistikleri hesaplanırken Birleşmiş Milletlerin "Uluslararası Göç İstatistikleri Tavsiyeler Dokümanı" ile Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından yayımlanan uluslararası göç istatistikleri metaverisinde yer alan tanım ve kavramların dikkate alındığını söyledi. Uysal, yıllık göç akış istatistikleri üretilirken Türkiye'de ikamet eden T.C. vatandaşları ile yabancı uyruklu kişilerin kayıtlarının tutulduğu ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile yurt dışındaki T.C. vatandaşlarına ilişkin veri tabanının esas alındığını kaydetti.

#

18 Tem 2020 - 18:59 - Erzurum


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gurbetteki Erzurum Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gurbetteki Erzurum hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Gurbetteki Erzurum editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gurbetteki Erzurum değil haberi geçen ajanstır.İstanbul Markaları

Gurbetteki Erzurum, İstanbul ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (216) 492 36 36
Reklam bilgi