Erzurum dış ticaret verileri açıklandı

Erzurum’dan ihracat ve ithalat olarak gerçekleştirilen dış ticaret tutarı bu yılın ilk 4 ayında 19,2 milyon dolara yükseldi.

Erzurum'dan ihracat ve ithalat olarak gerçekleştirilen dış ticaret tutarı bu yılın ilk 4 ayında 19,2 milyon dolara yükseldi.


Doğu Anadolu Bölgesinden gerçekleştirilen dış ticaret değeri geçen yıla göre yüzde 10,1 oranında azalırken, Erzurum'da yüzde 18,8 oranında geriledi. Erzurum'un bölge toplamında dış ticaret payı yüzde 3,81 oldu.


Erzurum Mayıs Ayı Dış Ticaret


Ticaret Bakanlığı 2020 Ocak - Mayıs Dönemi Erzurum dış ticaret verilerini açıkladı. Erzurum'da yılın ilk 5 ayında 8,2 milyon dolarlık ihracat, 10,9 milyon dolarlık ithalat olarak toplam 19,2 milyon dolarlık dış ticaret gerçekleştirildiği bildirildi. Bu yılın 5 ayında ilden gerçekleştirilen dış ticaret 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 18,5 oranında düştü.


Erzurum İhracat


Ticaret Bakanlığı verilerine göre Erzurum'da Ocak - Mayıs 2020 döneminde 8 milyon 280 bin dolar tutarında ihracat yapıldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre kaydedilen ihracat değeri ise yüzde 21,0 oranında geriledi. İlde 2019 yılı Ocak - Mayıs döneminde 10 milyon 474 bin dolar tutarında ihracat yapılmıştı.


Erzurum Mayıs Ayı İthalat


Erzurum'da Ocak - Mayıs döneminde 10 milyon 977 bin dolar tutarında ithalat gerçekleştirildi. 2019 yılının aynı dönemine göre yapılan ithalat değeri yüzde 16,7 oranında geriledi. İlde 2019 yılı Ocak - Mayıs döneminde 13 milyon 175 bin dolarlık ithalat gerçekleşmişti. İlde dış ticaret toplamında ihracat payı yüzde 42,99, ithalat payı ise yüzde 57,00 oldu.


Doğu Anadolu Dış Ticaret


Ocak - Mayıs 2020 döneminde Doğu Anadolu Bölgesinde 322 milyon 308 bin dolarlık ihracat, 181 milyon 930 bin dolar ithalat olmak üzere toplam 504 milyon 238 dolarlık dış ticaret gerçekleştirildi. Bölgeden kaydedilen dış ticaret bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 oranında düşüş gösterdi. 2019 yılında bölgeden 561 milyon 55 bin dolarlık dış ticaret kaydedilmişti.


Doğu Anadolu İhracat


Ticaret Bakanlığı verilerine göre bölgeden 322 milyon 308 bin dolar tutarında ihracat yapıldı. Bir önceki yılın ilk 5 ayına göre, kaydedilen ihracat değeri ise yüzde 2,8 oranında düşüş kaydetti. 2019 yılının Ocak - Mayıs döneminde bölgeden 331 milyon 631 bin dolar tutarında ihracat yapılmıştı. Bölge dış ticaretinde ihracat payı yüzde 63,91 olarak hesaplandı.


Doğu Anadolu İthalat

Doğu Anadolu Bölge illerinden bu yılın Ocak - Mayıs döneminde 181 milyon 930 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi. 2019 yılının aynı dönemine göre, kaydedilen ithalat değeri yüzde 20,7 oranında düşüş gösterdi. Bölgeden geçen yılın Ocak - Mayıs döneminde 229 milyon 424 bin dolarlık ithalat yapılmıştı. Bölgenin 5 aylık dış ticaret değeri içinde ithalat payı yüzde 36,08 oldu.


Dış Ticaret Açığı Mayısta Arttı


Genel ticaret sistemine göre mayıs ayında ihracat yüzde 40,9, ithalat yüzde 27,8 azaldı. Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 102,7 artarak 1 milyar 687 milyon dolardan, 3 milyar 420 milyon dolara yükseldi


Tüik Verileri


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 mayıs dönemi dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,9 azalarak 9 milyar 967 milyon dolar, ithalat yüzde 27,8 azalarak 13 milyar 387 milyon dolar olarak gerçekleşti.


İhracat Yıllık Değişim


Ocak-mayıs döneminde ihracat yüzde 19,7, ithalat yüzde 5,2 azaldı


Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 azalarak 61 milyar 586 milyon dolar, ithalat yüzde 5,2 azalarak 82 milyar 591 milyon dolar olarak gerçekleşti.


Dış Ticaret Yıllık Değişim


Dış ticaret açığı mayıs ayında yüzde 102,7 arttı


Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 102,7 artarak 1 milyar 687 milyon dolardan, 3 milyar 420 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 mayıs ayında yüzde 90,9 iken, 2020 mayıs ayında yüzde 74,5'e geriledi.


Dış Ticaret Açığı


Dış ticaret açığı ocak-mayıs döneminde yüzde 102,8 arttı


Ocak-mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 102,8 artarak 10 milyar 358 milyon dolardan, 21 milyar 5 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 ocak-mayıs döneminde yüzde 88,1 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 74,6'ya geriledi.


İmalat Sanayi


Mayıs ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,8 oldu


Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 mayıs ayında imalat sanayinin payı yüzde 93,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 oldu. 2020 ocak-Mayıs döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.


Ara Mallar


Mayıs ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 76,7 oldu


Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 mayıs ayında ara mallarının payı yüzde 76,7, sermaye mallarının payı yüzde 14,5 ve tüketim mallarının payı yüzde 8,4 oldu. Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 ocak-mayıs döneminde ise ara mallarının payı yüzde 76,1, sermaye mallarının payı yüzde 13,4 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,1 oldu.


Ülkeler


Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu


Mayıs ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 919 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 882 milyon dolar ile ABD, 603 milyon dolar ile Irak, 560 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 416 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 33,9'unu oluşturdu.


İhracatta Almanya İlk Sırada


Ocak-mayıs döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 5 milyar 812 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 829 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 445 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 3 milyar 375 milyon dolar ile Irak ve 2 milyar 974 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,6'sını oluşturdu.


İthalatta Çin İlk Sırada


İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Mayıs ayında Çin'den yapılan ithalat 1 milyar 863 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 231 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 172 milyon dolar ile Rusya, 764 milyon dolar ile ABD ve 483 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,2'sini oluşturdu.


İthalat Ülke Verileri


Ocak-mayıs döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 8 milyar 440 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 7 milyar 587 milyon dolar ile Almanya, 7 milyar 548 milyon dolar ile Rusya, 5 milyar 282 milyon dolar ile ABD ve 3 milyar 180 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,8'ini oluşturdu.


Mevsim Ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış Seri


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 23,9 arttı


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 23,9, ithalat yüzde 9,6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 yılı mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 31,2, ithalat yüzde 16,7 azaldı.


Yüksek Teknolojili Ürünler


Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,8 oldu


Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mayıs ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,8'dir. Ocak-mayıs döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,6'dır.


İmalat Sanayi Ürünlerinin Toplam İthalattaki Payı


Mayıs ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,1'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,3'tür. Ocak-mayıs döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,1'dir. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,7'dir.


Özel Ticaret Sistemi


Özel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı mayıs ayında 9 milyar 436 milyon dolar oldu


Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,8 azalarak 9 milyar 436 milyon dolar, ithalat yüzde 28,3 azalarak 12 milyar 770 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 77,3 artarak 1 milyar 881 milyon dolardan, 3 milyar 334 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 mayıs ayında yüzde 89,4 iken, 2020 mayıs ayında yüzde 73,9'a geriledi.


İhracat


İhracat 2020 yılı ocak-mayıs döneminde 58 milyar 176 milyon dolar oldu


Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı ocak-mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 19,9 azalarak 58 milyar 176 milyon dolar, ithalat yüzde 6,7 azalarak 78 milyar 693 milyon dolar olarak gerçekleşti.


Ocak-mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 75,4 artarak 11 milyar 695 milyon dolardan, 20 milyar 516 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 ocak-mayıs döneminde yüzde 86,1 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 73,9'a geriledi.

03 Tem 2020 - 03:14 - Ekonomi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gurbetteki Erzurum Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gurbetteki Erzurum hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Gurbetteki Erzurum editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gurbetteki Erzurum değil haberi geçen ajanstır.İstanbul Markaları

Gurbetteki Erzurum, İstanbul ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (216) 492 36 36
Reklam bilgi