Erzurum Türkiye’nin en genç 10’uncu ili

TÜİK İstatistiklerle Gençlik, 2019 verilerini paylaştı. Genç nüfus, Türkiye’nin toplam nüfusunun yüzde 15,6'sını, Erzurum’da ise yüzde 19.7’sini oluşturdu.

TÜİK İstatistiklerle Gençlik, 2019 verilerini paylaştı. Genç nüfus, Türkiye’nin toplam nüfusunun yüzde 15,6'sını, Erzurum’da ise yüzde 19.7’sini oluşturdu. 2019 ADNKS’ye göre nüfusu 762 bin 62 olan Erzurum’da genç nüfus sayısı 149 bin 949 olarak açıklandı. Erzurum’daki genç nüfusun ülke toplamında genç nüfus payı yüzde 1.15 oldu.

BÖLGESEL VERİLER VE VERZURUM

İl ve cinsiyete göre genç nüfus ve genç nüfusun il toplam nüfusu içindeki oranı, 2019 verilerine göre, genç nüfus sayısı Erzurum’da 149 bin 949, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 210 bin 974, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 434 bin 6, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde 1 milyon 162 bin 287 olarak kaydedildi.         

GENÇ NÜFUS ORANI

Erzurum genç nüfus oranı bakımından ülke ortalamasını geçti. TÜİK verilerine göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı Erzurum’da yüzde 19.67, KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 19.5, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde yüzde 19.72, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde19.22, Türkiye’de yüzde 15.6 olarak hesaplandı

ERZURUM GENÇ NÜFUS SAYISINDA ÜLKEDE 23’ÜNCÜ İL

Erzurum’da 149 bin 949 olan genç nüfusun 73 bin 674’ünü erkek, 76 bin 275’ini ise kadınlar oluşturdu. Genç nüfus toplamı içinde kadın nüfus oranı yüzde 50,86, erkek nüfus oranı yüzde 49,13 olarak hesaplandı. Erzurum genç nüfus sayısı bakımından ülke illeri sıralamasında 23’üncü sırayı aldı.

Ülkede genç nüfus sayısının en yüksek olduğu 25 il, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Şanlıurfa, Konya, Gaziantep, Antalya, Adana, Diyarbakır, Kocaeli, Mersin, Hatay, Van, Kayseri, Samsun, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Sakarya, Balıkesir, Aydın, Erzurum, Denizli, Tekirdağ olarak belirlendi.

ERZURUM GENÇ NÜFUS ORANINDA ÜLKEDE 10’UNCU SIRADA

Erzurum toplam nüfus içindeki genç nüfus sayısı oranı yüksekliği bakımından ülke sıralamasında 10’uncu il oldu. Genç nüfus oranının en yüksek olduğu 25 il; Hakkari, Şırnak, Bayburt, Siirt, Ağrı, Muş, Van, Bitlis, Batman, Erzurum, Gümüşhane, Mardin, Kars, Iğdır, Karabük, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis, Bingöl, Erzincan, Isparta, Niğde, Sivas, Adıyaman, Kırıkkale olarak açıklandı.

ERZURUM BÖLGEDE 6’INCI SIRADA

Erzurum Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde genç nüfus sayısı yüksekliği bakımından Van’ın ardından 2’inci, toplam nüfus içinde genç nüfus sayısı oranı yüksekliği bakımından ise 6’ıncı sırayı aldı. Gençlerin nüfus toplamı içinde oluşturduğu pay Ağrı’da yüzde 21.2, Bingöl’de yüzde 18.4, Bitlis’te yüzde 20.4, Elazığ’da yüzde 16.8, Erzincan’da yüzde 17.8, Erzurum’da yüzde 19.7, Hakkari’de yüzde 23.9, Kars’ta yüzde 19.2, Malatya7da yüzde 16.1, Muş’ta yüzde 20.6, Tunceli’de yüzde 14.5, Van’da yüzde 20.5, Ardahan’da yüzde 16.7, Iğdır’da yüzde 19.0 olarak aktarıldı.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN YÜZDE 15,6'SINI GENÇLER OLUŞTURUYOR
Genç nüfus, Türkiye’nin toplam nüfusunun yüzde 15,6'sını oluşturdu.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 'İstatistiklerle Gençlik 2019' araştırmasına göre, 2019 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 955 bin 672 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,6'sını oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek nüfus, yüzde 48,7'sini ise kadın nüfus oluşturdu.

NÜFUS PROJEKSİYONLARI

Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2023 yılında yüzde 14,8, 2030 yılında yüzde 14,0, 2040 yılında yüzde 13,4, 2060 yılında yüzde 11,8 ve 2080 yılında yüzde 11,1'e düşeceği öngörüldü.
AB ORTALAMASI

Genç nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkeleri ortalaması yüzde 10,7 oldu
Türkiye'nin genç nüfus oranının Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2019 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip ülkenin yüzde 12,8 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olduğu, en düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkenin ise yüzde 8,9 ile Bulgaristan olduğu görüldü.


İLLER

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 23,9 ile Hakkari oldu
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2019 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 23,9 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 22,7 ile Şırnak ve yüzde 22,6 ile Bayburt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, yüzde 12,6 ile Muğla, yüzde 12,9 ile Balıkesir ve yüzde 13,2 ile İzmir oldu.


BAŞKA İLE ÜNİVERSİTE OKUMAYA GİDEN GENÇLER

İkamet ettiği ilden başka bir ile üniversite okumaya giden gençlerin oranı yüzde 4,4 oldu
2019 yılında 18-24 yaş grubunda yer alan 411 bin 818 genç ikamet ettiği ilden başka bir ile üniversite okumaya gitti. Bu gençlerin 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içindeki oranı yüzde 4,4 oldu. Bu oran genç erkeklerde yüzde 4,2 iken genç kadınlarda yüzde 4,7 oldu. İkamet ettiği ilden başka bir ile üniversite okumaya giden gençlerin oranı illere göre incelendiğinde, bu oranın en yüksek olduğu ilin yüzde 17,7 ile Burdur olduğu görüldü. Bu ili yüzde 17,5 ile Bayburt ve yüzde 17,0 ile Isparta izledi. İkamet ettiği ilden başka bir ile üniversite okumaya giden gençlerin oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, yüzde 0,4 ile Şırnak, yüzde 0,6 ile Şanlıurfa ve yüzde 0,8 ile Diyarbakır oldu.


EVLİLİK

Evli olan genç kadınların oranı, evli olan genç erkeklerin oranının 4 katı oldu
Genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Genç erkek nüfusun 2019 yılında yüzde 95,8'inin hiç evlenmemiş, yüzde 4,1'inin resmi nikahla evli, yüzde 0,1'inin boşanmış olduğu görülürken genç kadın nüfusun yüzde 82,7'sinin hiç evlenmemiş, yüzde 16,8'inin resmi nikahla evli, yüzde 0,5'inin ise boşanmış olduğu görüldü.
Genç kadınların yüzde 18,7'sinin eğitim seviyelerinin eşlerinden daha yüksek olduğu görüldü
Genç nüfusun resmi evliliklerinde eşleri arasındaki eğitim farkı incelendiğinde, 2018 yılında genç kadınların yüzde 33,6'sının kendilerinden daha yüksek eğitimli erkeklerle evli olduğu, yüzde 18,7'sinin ise eşlerinden daha yüksek eğitim seviyesine sahip olduğu görüldü. Eğitim seviyeleri aynı olan genç çiftlerin oranı yüzde 45,8 oldu.


OKULLAŞMA

Kadınlarda yükseköğretimde net okullaşma oranı yüzde 46,4 oldu
Türkiye'de 2017/'18 öğretim yılında yüzde 45,6 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2018/'19 öğretim yılında yüzde 44,1'e düştü. Yükseköğretim net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde bu oran yüzde 44,0'dan yüzde 41,9'a düşerken kadınlarda yüzde 47,4'den yüzde 46,4'e düştü.
İŞSİZLİK

Gençlerde işsizlik oranı yüzde 25,4 oldu
Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre gençlerde işsizlik oranı, 2018 yılında yüzde 20,3 iken 2019 yılında yüzde 25,4'e yükseldi. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2018 yılında yüzde 17,6 iken 2019 yılında yüzde 22,5 olurken genç kadınlarda bu oran 2018 yılında 25,3 iken 2019 yılında yüzde 30,6 oldu.
BİLİŞİM

İnternet kullanan gençlerin oranı yüzde 92,4 oldu
Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre İnternet kullanım oranı, 16-24 yaş grubundaki genç nüfusta 2018 yılında yüzde 93,0 iken 2019 yılında yüzde 92,4 oldu. İnternet kullanım oranı, genç erkeklerde 2018 yılında yüzde 96,9 iken 2019 yılında yüzde 96,1 olurken genç kadınlarda 2018 yılında yüzde 89,0 iken 2019 yılında yüzde 88,6 oldu.
Gençlerin yüzde 56,7'si mutlu olduğunu belirtti
Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu olarak beyan edenlerin oranı 2018 yılında yüzde 55,4 iken 2019 yılında yüzde 56,7 oldu. Mutluluk oranı, 2019 yılında genç erkeklerde yüzde 50,0, genç kadınlarda ise yüzde 63,4 olarak gerçekleşti.


MUTLULUK KAYNAĞI

Gençlerin mutluluk kaynağı olarak sağlık, ilk sırada yer aldı
Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2019 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler arasında yüzde 52,3 ile sağlık, ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 24,2 ile başarı, yüzde 15,1 ile sevgi izledi. Mutluluk kaynağı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde yüzde 50,1 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 28,3 ile başarı ve yüzde 11,4 ile sevgi takip etti. Genç kadınlarda ise yüzde 54,5 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 19,9 ile başarı ve yüzde 18,8 ile sevgi takip etti.
Gençlerin yüzde 73,0'ı işinden memnun olduğunu belirtti
Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2019 yılında gençlerin yüzde 73,0'ı çalıştığı işinden memnun olduğunu, yüzde 49,8'i elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 76,2, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı yüzde 51,2 olurken genç kadınlarda ise bu oranlar yüzde 66,7 ve yüzde 46,8 olarak gerçekleşti.
Gençlerin yüzde 62,0'ı almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti
Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2019 yılında gençlerin yüzde 62,0'ı şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti. Bu oran genç erkeklerde yüzde 62,2 iken genç kadınlarda yüzde 61,9 oldu.

EGE de MUĞLA GENÇ NÜFUS ORANINDA TÜRKİYE SONUNCUSU

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı İstatistiklerle Gençlik verilerini yayımladı.

Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da nüfusun yüzde 12,6’sını genç nüfus oluşturdu. Bu oranla Muğla Türkiye'de genç nüfus oranı sıralamasında son sırada yer aldı.

2019 yılı sonu itibariyle 983 bin 142 kişi olan Muğla nüfusunun yüzde 12,6’sını (123 bin 543 kişi) 15-24 yaş arasındaki nüfusu kapsayan genç nüfus oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 52,4’ünü (64 bin 746 kişi) erkek nüfus, yüzde 47,6’sını (58 bin 797 kişi) ise kadın nüfus oluşturdu. Toplam nüfusun içerisindeki genç nüfus oranına göre yapılan sıralamaya göre Muğla yüzde 12,6 genç nüfus oranıyla son sırada yer aldı.

2019 yılında 18-24 yaş grubunda yer alan ve Muğla’da ikamet eden 7 bin 341 genç başka bir ile üniversite okumaya gitti. Bu gençlerin 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içindeki oranı yüzde 8,2 oldu. Bu oran genç erkeklerde yüzde 8,4 iken genç kadınlarda yüzde 8,0 oldu. İkamet ettiği ilden başka bir ile üniversite okumaya giden gençlerin oranı illere göre incelendiğinde, bu oranın en yüksek olduğu ilin yüzde 17,7 ile Burdur olduğu görüldü. Bu ili yüzde 17,5 ile Bayburt ve yüzde 17,0 ile Isparta izledi. Muğla ise yüzde 8,2 değeri ile 27'nci sırada yer aldı. İkamet ettiği ilden başka bir ile üniversite okumaya giden gençlerin oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, yüzde 0,4 ile Şırnak, yüzde 0,6 ile Şanlıurfa ve yüzde 0,8 ile Diyarbakır oldu.

Aydın genç nüfus oranı sıralamasında 76. il oldu

-Aydın’da nüfusun yüzde 13,7’sini genç nüfus oluşturdu

2019 yılı sonu itibariyle 1 milyon 110 bin 972 nüfusa sahip olan Aydın, nüfusunun yüzde 13,7’si olan 151 bin 876 genç oranıyla ülke genelinde 76’ncı sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı İstatistiklerle Gençlik verilerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre; 2019 yılı sonu itibariyle 1 milyon 110 bin 972 kişi olan Aydın nüfusunun yüzde 13,7’sini 151 bin 876 kişi ile 15-24 yaş arasındaki nüfusu kapsayan genç nüfus oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 50,6’sını 76 bin 793 kişiyle erkek nüfus, yüzde 49,4’ünü 75 bin 083 kişiyle ise kadın nüfus oluşturdu.

Türkiye toplam nüfusu 2019 yılı sonu itibariyle 83 milyon 154 bin 997 iken, 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 955 bin 672 oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,6’sını oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 51,3’ünü 6 milyon 647 bin 265 kişiyle erkek nüfus, yüzde 48,7’sini 6 milyon 308 bin 407 kişiyle ise kadın nüfus oluşturdu.

AYDIN, GENÇ NÜFUS ORANI SIRALAMASINDA 76. İL

Toplam nüfusun içerisindeki genç nüfus oranına göre yapılan sıralamaya göre Aydın, yüzde 13,7 genç nüfus oranıyla Bursa ile birlikte 76. sırada yer aldı. Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 23,9 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 22,7 ile Şırnak ve yüzde 22,6 ile Bayburt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla yüzde 12,6 ile Muğla, yüzde 12,9 ile Balıkesir ve yüzde 13,2 ile İzmir oldu.

Aydın’da ikamet eden ve başka bir ile üniversite okumaya giden gençlerin oranı yüzde 7,9 oldu

2019 yılında 18-24 yaş grubunda yer alan ve Aydın’da ikamet eden 8 bin 774 genç başka bir ile üniversite okumaya gitti. Bu gençlerin 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içindeki oranı yüzde 7,9 oldu. Bu oran genç erkeklerde yüzde 7,8 iken, genç kadınlarda yüzde 7,9 oldu. İkamet ettiği ilden başka bir ile üniversite okumaya giden gençlerin oranı illere göre incelendiğinde, bu oranın en yüksek olduğu ilin yüzde 17,7 ile Burdur olduğu görüldü. Bu ili yüzde 17,5 ile Bayburt ve yüzde 17,0 ile Isparta izledi. Aydın ise yüzde 7,9 değeri ile 29. sırada yer aldı. İkamet ettiği ilden başka bir ile üniversite okumaya giden gençlerin oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, yüzde 0,4 ile Şırnak, yüzde 0,6 ile Şanlıurfa ve yüzde 0,8 ile Diyarbakır oldu.

KASAPOĞLU’NUN DEĞERLENDİRMESİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu 81 ilden antrenörler ile video konferans gerçekleştirdi. Toplantıya, Balıkesir’den Judo Antrenörü Timur Bizsan ile Taekwondo Antrenörü Nejla Ağatekin katıldı. Bakan Kasapoğlu, sporcularımızın başarılarında büyük emekleri olan antrenörlerimize şükranlarını sundu.

Ülke genelinde korona virüs nedeni ile evlerinde kalan vatandaşlar için “Evde kal, Hareketsiz kalma” etkinlikleri ile sporcular ile antrenörler evlerinden çalışmalarına online olarak devam ediyor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde yapılan etkinliklerle ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, antrenörler ile video konferans aracılığıyla bir araya geldi. Dijital ortamda yürütülen çalışmalar hakkında antrenörlerden bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu, toplantının açılış konuşmasında Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik silahlı saldırıyı kınadı. Bakan Kasapoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiğine işaret ederek, ‘’Ülke olarak bu süreci diğer dünya ülkelerine göre çok daha başarılı, daha etkin bir şekilde yönettiğimizi görüyor, bunun gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin son 18 yılda sağlığıyla, diğer altyapı imkanlarıyla gelmiş olduğu çok sayıda aşama var. Bu salgın süreci, bu aşamaların ne kadar büyük ve devrimsel olduğunu bizlere göstermiş oldu" diye konuştu.

"SPORDA ZİRVEYE YÜRÜYÜŞÜMÜZ DEVAM EDECEK"

Kovid-19 salgınının sporcu ve antrenörlerle görüşmelerine engel olamadığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti: "Bu süreci atlattıktan sonra, ülkemizin dört bir yanında sporumuz, gençlerimiz için gayret gösteren, alın teri döken siz değerli antrenörlerimizle inşallah farklı imkanlar vesilesiyle bir araya geleceğiz. Gençlerimizle bir araya geleceğiz. Spor camiamızın değerli diğer paydaşlarıyla bir araya geleceğiz. Bu pandemi süreci gördüğünüz gibi iletişimimizi hiçbir şekilde engelleyemedi. Bugün olduğu gibi diğer günlerde de gönüldaşlarımızla bir araya geldim, gelmeye de devam ediyorum. Gençliğimizin ileriye doğru olan yürüyüşü, gayretlerimizle devam edecektir. Sizler bakanlığımızı ve milletimizi, gençlerimizle olan irtibatınızla, sporcularımıza olan katkılarınızla çok güzel bir şekilde destekliyorsunuz. Bu anlamdaki çabalarınızın karşılığını almaya başladık. Bu anlamda iddia taşıyan, ümidimizi daha da güçlendiren siz değerli antrenör arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Amacımız, bu ülkenin her alanda olduğu gibi sporda da zirveye olan yürüyüşünü güçlü bir şekilde devam ettirmek, iddiamızı, hedefimizi her geçen gün büyüterek bu yola devam etmek. Her zaman ifade ediyorum, spor birkaç branştan ibaret değil. Her alandaki sporcumuzla zirveye oynayan bir spor anlayışıyla, ruhuyla yarınlara yürümek hedefimiz. Bizler bu pandemi sürecinde gençlerimize, sporcularımıza yönelik irtibatınızı çok ciddi bir şekilde devam ettiriyorsunuz. Gerek evlerindeki antrenman koşulları gerekse de bazı sporcularımıza yönelik sağladığınız hijyene uygun antrenman koşulları başarınızı gösteriyor. Sizlerin sporculara yönelik sağladığı moral ve motivasyon da yine çok önemliydi. Siz değerli antrenörlerimizle yaptığımız bu görüşme ve çalışmalarımız yine devam edecektir. Zaman zaman hasbihal edeceğiz, zaman zaman durumları değerlendireceğiz. Hedeflerimizin gerçekleşme durumlarını analiz edeceğiz’’ şeklinde konuştu.

KASAPOĞLU'NDAN ANITKABİR'E ZİYARET


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.
Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, yaşanan salgın hastalık tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Kasapoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
“Gençlik Haftası’nın başladığı bugün ülkemizin dört bir tarafından kalbi bizimle atan gençlerimizi temsilen huzurunuzdayız. Ülkemizin istikbalini emanet ettiğiniz yeni nesiller, Cumhuriyet'e, demokrasiye ve hukuk devletimize sadakatle sahip çıkıyor. Bugün dünyanın en saygın demokratik düzenine sahibiz. Türkiye adaleti ve merhametiyle dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Bu zor pandemi günlerinde bütün mağdur ve mazlum milletlerin elinden tutuyoruz. Sizin ve istiklalimiz için şehadete yürüyen kahramanlarımızın emanetine son nefesimize kadar sahip çıkacağız. Ruhunuz şad olsun.”

16 May 2020 - 03:23 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gurbetteki Erzurum Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gurbetteki Erzurum hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Gurbetteki Erzurum editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gurbetteki Erzurum değil haberi geçen ajanstır.İstanbul Markaları

Gurbetteki Erzurum, İstanbul ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (216) 492 36 36
Reklam bilgi