Erzurum kamuda ilk 20 il arasında

Erzurum’da bu yılın ilk 3 ayında kişi başına düşen kamu hizmet ve yatırım harcaması tutarı 2 bin 223 TL olarak kaydedildi. Erzurum’un kamu harcamaları payı ülke toplamında yüzde 0,59’luk oran gösterdi. Erzurum iller kamu hizmet harcamaları tutarı yüksekliği bakımından 18’inci sırayı

Erzurum’da bu yılın ilk 3 ayında kişi başına düşen kamu hizmet ve yatırım harcaması tutarı 2 bin 223 TL olarak kaydedildi.  Erzurum’un kamu harcamaları payı ülke toplamında yüzde 0,59’luk oran gösterdi. Erzurum iller kamu hizmet harcamaları tutarı yüksekliği bakımından 18’inci sırayı aldı.

ERZURUM İLK 20’DE

Erzurum Mart 2020 döneminde kamu hizmet harcamaları bakımından 18’inci sırada yer aldı.

Dönemde Kamu hizmet ve yatırım harcamalarının en yüksek olduğu 20 il; Ankara,  İstanbul,  İzmir, Diyarbakır, Bursa, Adana,  Konya, Antalya, Mersin, Samsun, Kayseri, Şanlıurfa, Kocaeli, Gaziantep, Van, Hatay, Trabzon, Erzurum, Balıkesir ve Manisa olarak açıklandı

ERZURUM SAĞLIKTA 21, EĞİTİMDE 20’İNCİ SIRADA

Erzurum bu yılın Ocak ayında kamu hizmet ve yatırım harcamaları bakımından Türkiye illeri sıralamasında 18’inci sırada yer aldı. İl sağlık harcamalarında 21, eğitim harcamalarında ise 20’inci oldu. Erzurum bölgede ise kamu harcamalarında 2, sağlık harcamalarında 2, eğitim harcamalarında 2’inci sırayı aldı. İl kamu giderleri ülke toplamında yüzde 0.59’luk pay gösterdi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI OCAK – MART VERİLERİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2020 Şubat dönemi kamu harcamaları verilerini paylaştı. Erzurum’da kamu harcamaları toplamı içinde ilk üç sırayı ekonomik iş ve hizmetler, eğitim ve sağlık aldı. Yılın ilk 2 ayında Kamu harcamaları toplamında sağlık giderleri yüzde 11,0, eğitim giderleri yüzde 32,17’lik pay oluşturdu.

ERZURUM OCAK - MART DÖNEMİ KAMU HARCAMALARI

2020’nin ilk 3 ayında Erzurum’da 313,1 milyon ekonomik iş ve hizmetler, 319 bin TL çevre, 1.6 milyon TL toplum refah ve iskanı, 187,9 milyon TL sağlık, 61,1 milyon TL din ve kültür, 545,4 milyon TL eğitim, 55,3 milyon TL de sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 1,6 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.

DOSİAD 2020 MART DÖNEMİ DEĞERLENDİRMESİ

Erzurum’da yılın ilk 3 ayında kişi başına 2 bin 223 TL tutarında kamu harcaması yapıldı. DOSİAD analizlerinde, kişi başına düşen harcama tutarı ekonomik iş ve hizmetlerde 410,9 TL, sağlık hizmetlerinde 246,5 TL, din ve kültür hizmetlerinde 80,2 TL, eğitim hizmetlerinde 715,7 TL, sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde 72,5 TL olarak kaydedildi.

ERZURUM SAĞLIK HARCAMALARINDA 21. SIRADA

Erzurum Mart ayında Türkiye illeri sağlık harcamaları yüksekliği bakımından 21’inci sırada yer aldı. Sağlık harcamalarının en yüksek olduğu 25 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Mersin, Kayseri, Konya, Antalya, Manisa, Eskişehir, Diyarbakır, Şanlıurfa, Samsun, Elazığ, Gaziantep, Kocaeli, Isparta, Balıkesir, Hatay, Erzurum, Trabzon, K.Maraş, Aydın ve Malatya olarak sıralandı.

ERZURUM EĞİTİM HARCAMALARINDA 20. SIRADA

Erzurum Şubat 2020 bazında, eğitim harcamaları yüksekliği bakımından Türkiye illeri sıralamasında 20’inci sırada yer aldı. Mart dönemi bazında eğitim harcamalarının en yüksek olduğu 25 il, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa, Adana, Antalya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Kocaeli, Hatay, Samsun, Kayseri, Van, Manisa, K.Maraş, Eskişehir, Erzurum, Balıkesir, Aydın, Denizli, Trabzon ve Malatya olarak aktarıldı.

MART 2020 ERZURUM’UN BÖLGESEL SAĞLIK PAYI

2020 Mart döneminde Erzurum’da 187 milyon 901 bin, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 255 milyon 980 bin, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 428 milyon 206 bin, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde de 1 milyar 252 milyon TL tutarında sağlık hizmet harcaması gerçekleştirdi. Erzurum’un sağlık hizmetleri harcama tutarı bölge toplamında yüzde 15,0’lık oran gösterdi.

MART 2020 ERZURUM’UN BÖLGESEL EĞİTİM PAYI

Mart döneminde Erzurum’da 545 milyon 414 bin, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 769 milyon 379 bin, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 1 milyar 416 milyon 144 bin, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde ise 3 milyar 680 milyon TL tutarında eğitim hizmet harcaması gerçekleştirdi. Erzurum’un eğitim hizmetleri harcama tutarı bölge toplamında yüzde 14,81’lik oran edindi.

KUDAKA BÖLGESİ MART AYI KAMU GİDERLERİ

2020’nin ilk 3 ayında KUDAKA İstatistik Bölgesi İllerinde 333,8 milyon ekonomik iş ve hizmetler, 323 bin TL çevre, 4,2 milyon TL toplum refah ve iskanı, 255,9 milyon TL sağlık, 88,6 milyon TL din ve kültür, 769,3 milyon TL eğitim, 83,9 milyon TL sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 2,4 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.

MART 2020 KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KAMU HARCAMALARI

Erzurum, Erzincan, Bayburt, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinin oluşturduğu Kuzeydoğu İstatistik Bölgesi İllerinde 578,5 ekonomik iş ve hizmetler, 400 bin TL çevre, 4,2 milyon TL toplum refah ve iskanı, 428,2 milyon TL sağlık, 137,5 milyon TL din ve kültür, 1.4 milyar TL eğitim, 157,5 milyon TL sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 4,5 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.

MART DÖNEMİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KAMU HARCAMALARI

2020 yılının ilk 3 ayında, Doğu Anadolu Bölgesi İllerinde 1,3 milyar ekonomik iş ve hizmetler, 406 bin TL çevre, 16,3 milyon TL toplum refah ve iskanı, 1.2 milyar TL sağlık, 334,0 milyon TL din ve kültür, 3,6 milyar TL eğitim, 435,1 milyon TL sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 12,8 milyar TL tutarında kamu harcaması kaydedildi.

MART AYI ÜLKE GENELİ KAMU HARCAMALARI

Yılın ilk 3 ayında, Türkiye’de 41,4 milyar ekonomik iş ve hizmetler, 53,1 milyon TL çevre, 1,4 milyar TL toplum refah ve iskanı, 14,5 milyar TL sağlık, 4,9 milyar TL din ve kültür, 42,8 milyar TL eğitim, 58,2 milyar TL sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 285,3 milyar TL tutarında kamu harcaması kaydedildi.

MART DÖNEMİ SAĞLIK HARCAMASI BÖLGE İLLERİ DAĞILIMI

Erzurum Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde sağlık harcamaları yüksekliği bakımından Elazığ’ın ardından 2’inci sırayı aldı.. Dönemde Elazığ’da 343,0 milyon, Malatya’da 173,9 milyon, Van’da 172,1 milyon, Erzurum’da 187,9 milyon, Bingöl’de 60,7 milyon, Ağrı’da 69,4 milyon, Bitlis’te 68,7 milyon, Erzincan’da 47,9 milyon, Muş’ta 57,0 milyon, Kars’ta 52,2 milyon, Hakkari’de 42,3 milyon, Tunceli’de 25,9 milyon, Iğdır’da 27,4 milyon, Ardahan’da 23,0 milyon TL tutarında sağlık hizmetleri harcaması yapıldı.

MART DÖNEMİ BÖLGE İLLERİ EĞİTİM HARCAMALARI DAĞILIMI

Erzurum 2020 Mart döneminde eğitim hizmet harcamaları düzeyinde bölgede Van’ın ardından 2’inci sırada yer aldı. Şubat ayında Van’da 644,1 milyon, Erzurum’da 545,4 milyon, Malatya’da 461,1 milyon, Elazığ’da 385,7 milyon, Ağrı’da 281,5 milyon, Muş’ta 241,1 milyon, Bitlis’te 208,5 milyon, Bingöl’de 175,5 milyon, Kars’ta 179,2 milyon, Erzincan’da 156,0 milyon, Hakkari’de 165,8 milyon, Iğdır’da 120,3 milyon, Ardahan’da 66,5 milyon, Tunceli’de 50,7 milyon tutarında eğitim harcaması gerçekleşti.

MART DÖNEMİ BÖLGE İLLERİ KAMU HARCAMALARI

Erzurum 2020 Mart dönemi kamu hizmet harcamaları kaydında bölge illeri içinde Van’ın ardından 2’inci sırayı aldı. Dönem içinde Van’da 1.9 milyar, Erzurum’da 1.6 milyar, Elazığ’da 1.4 milyar, Hakkari’de 1.2 milyar, Malatya’da 1.2 milyar, Ağrı’da s788.6 milyon, Kars’ta 769.0 milyon, Bitlis’te 726.5 milyon, Bingöl’de 666.1 milyon, Muş’ta 610.6 milyon, Tunceli’de 551.3 milyon, Erzincan’da 499.9 milyon, Iğdır’da 381.7 milyon, Ardahan’da 199.7 milyon TL toplamında kamu hizmet harcaması kaydedildi.

ERZURUM’UN BÖLGE VE ÜLKE PAYLARI

Erzurum’un kamu hizmet harcamaları tutarı KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 70.2, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 37.19, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 13.23, Türkiye’de yüzde 0.59; sağlık hizmeti harcamaları tutarı KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 73,40, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 43,88, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 15,0, Türkiye’de yüzde 1.29;  eğitim hizmet harcamaları KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 70.89, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 38,51, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 14,81, Türkiye’de yüzde 1.27’lik oran teşkil ett

22 Nis 2020 - 05:14 - Ekonomi

Son bir ayda gurbettekierzurum.com.tr sitesinde 6.672 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gurbetteki Erzurum Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gurbetteki Erzurum hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Gurbetteki Erzurum editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gurbetteki Erzurum değil haberi geçen ajanstır.İstanbul Markaları

Gurbetteki Erzurum, İstanbul ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (216) 492 36 36
Reklam bilgi


Anket Erzurumspor Süper Ligde kalabilirmi ?