Chp'in İş Bankası Hisseleri Diyanete devredilmeli

“İŞ Bankasının kuruluşunda Hindistan’dan gelen hilafet paraları gasp edilmiştir. CHP’nin İŞbankdaki hissesi Diyanetin olmalıdır. CHP’nin İŞ Bank yönetim Kurulu Üyelikleri Diyanete veya Vakıflara devir edilmelidir. Çünkü tarihi belgelere göre İş Bankası’nın kuruluş sermayesinin %50 si Hindistan Hilafet Fonu’ndan

                                               TIMETURK / ADEM ÇEVİK

"Siyasi partiler kanununa göre bakkal dükkanı bile açılamamakta iken CHP’nin İş bank iştiraklerinde söz sahibi olması anayasaya hukuka ve siyasi partiler yasasına aykırıdır. Ergenekon ve paralel terör örgütleriyle ilişkili, Alman Vakıflarından ve istihbaratından yardım alan CHP’nin kapatılması için Yargıtay Başsavcılığına 3 defa başvurduk ama şikayetimiz sümenaltı edildi. Türkiye 1946’ya kadar diktatörlük ile yönetildiğinden tek parti vardı. Şimdi CHP hissesi üye sayısına göre 73 partiye veya 76 milyona ait olmalı..” Bu sözler başkanlığını yaptığım Adalet Platformu'na ait.

İstanbul 22. Ve 11. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açıldığını da belirten Çevik, “gasp etmek serbest, ama gasp etti demek suç. Bu nasıl İŞ? İş Bank’daki CHP işgaline hukuksuzluğa göz yummak da suçtur, suça iştiraktir cezalandırılmalı” diyor.

Hilafetin kurtulması için gönderilen paraların ve Osmanlı İtibari Milli Bankasının hisse senetlerinin akıbeti bilinmiyor… Bugün Arakan-Ruanyadaki, Keşmirdeki, Filistin Suriye ve Mısırdaki Müslümanlar zor şartlarda ama 100 sene önce Hilafet için para gönderilmişti İŞ Bankası Hilafet Bankasıdır. M. Kemal’in babası zengin değildi.

Kur’an ve Ezan yasakcısı CHP''nin İş Bankasındaki otoritesine ve yönetimine son verilmeli, Hilafet ve Millet Paralarının hesabı sorulmalı ve CHP uhdesindeki İŞBANK hisseleri Diyanete devir edilmelidir. Hilafet paralarının hukuksuz elde edilmesi ile kurulan İŞBANKASI'nın faizcilik yapması da müslümanlara hakarettir.

Gelelim “Hilafet” Için M. Kemal Atatürk’e Gönderilen Paralara…

Hindistan Hilafet Komitesi tarafından 26 Aralık 1921 tarihinden 9 Ağustos 1923 tarihine kadar gönderilen para miktarı, M. Kemal Atatürk’ün tuttuğu ve “Doğrudan doğruya emrime Hint Hilafet Komitesi’nden gelen meblağ” başlıklı listeye göre toplam 781.570 Türk lirasıydı.

Hindistan Müslümanlarının Milli Mücadele’de Türkiye’ye Yardımları, Mustafa Keskin (1919–1923), Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları, kitabındaki araştırmaya göre;

Hindistan Hilafet Fonu’ndan Hilafetin Kurtarılması için gönderilen paralar

Makbuz tarihlerine göre kaydedilmiş liste şöyledir:

26.12.1921’de: 144.400 Türk Lirası (26.000 İngiliz Lirası)

06.02.1922’de:   36.300 Türk Lirası (6.000 İngiliz Lirası)

18.02.1922’de:   25.320 Türk Lirası (4.000 İngiliz Lirası)

20.02.1922’de:   32.300 Türk Lirası (5.000 İngiliz Lirası)

22.02.1922’de:   64.700 Türk Lirası (10.000 İngiliz Lirası)

02.03.1922’de:   32.300 Türk Lirası (5.000 İngiliz Lirası)

28.03.1922’de: 131.500 Türk Lirası (20.000 İngiliz Lirası)

18.04.1922’de:   33.150 Türk Lirası (5.000 İngiliz Lirası)

02.05.1922’de:   32.000 Türk Lirası (5.000 İngiliz Lirası)

31.05.1922’de:   26.800 Türk Lirası (4.000 İngiliz Lirası)

26.06.1922’de:   42.120 Türk Lirası (6.000 İngiliz Lirası)

05.07.1922’de:   35.500 Türk Lirası (5.000 İngiliz Lirası)

12.08.1922’de:   35.900 Türk Lirası (5.000 İngiliz Lirası)

13.02.1923’de:   14.000 Türk Lirası (2.000 İngiliz Lirası)

19.03.1923’de:   19.410 Türk Lirası (3.000 İngiliz Lirası)

27.03.1923’de:   68.000 Türk Lirası (10.000 İngiliz Lirası)

09.08.1923’de:     7.770 Türk Lirası (1.000 İngiliz Lirası)

——————————————————————————-

TOPLAM:        781.570 Türk Lirası (122.000 İngiliz Lirası)

 

Hindistan Hilafet Komitesi tarafından gönderilen yardımlara ilaveten Selanikli Mustafa Kemal’e başka yerlerden ulaştırılan yardımlar ise şöyle:

Natal İslam Gençlerine Yardım Cemiyeti’nden 24.05.1922 tarihinde 1.169 TL,

Natal İslam Gençlerine Yardım Cemiyeti’nden 17.07.1922 tarihinde ise 2.904 TL

Antalya yolu ile Ankara’ya ulaşan 6.386 TL

Londra’dan Nihat Reşat Bey vasıtasıyla: 619 TL, yine Nihat Reşat Bey vasıtasıyla: 2.091 TL

Raunyun Müslüman Cemiyeti’nden: 12.987 TL

Ranfute’den gelen çek içeriği: 24.300 TL

19.12.1922 tarihli bir makbuz içeriği: 3.800 TL

Raunyun Müslüman Cemiyeti’nden Nihat Reşat Bey vasıtası ile: 1.252 TL;

Bank-ı Osmanî vasıtasıyla: 3.075 TL

Fr. Hindistan’ından: 65.066 TL

Londra’dan Dr. Ensari tarafından: 35.570 TL

Kudüs’ten Hacı Faik Bey tarafından: 27 TL

Paris temsilcisi Ferit Bey tarafından: 191 TL

Paris temsilcisi Ferit Bey tarafından: 5.284 TL

Kudüs’ten Şeyh Mahmut Davudi’den: 800 TL

Londra’da Durban Cemiyeti’nden: 1.400 TL

08.05.1923 tarihli makbuz: 873 TL

Saint Lui Cemaat-i Islamiyesinden: 5.811 TL

Ağaoğlu Ahmet vasıtası ile: 731 TL

Durban Cemiyeti’nden: 2.475 TL

Osmanlı Bankası Londra Şubesi’nden: 1.242 TL

Durban Cemiyeti’nden 26.04 1923 tarihli: 1.400 TL

Durban Cemiyeti’nden: 2.475 TL

Fr. Hindistan’ın Kasılkıl Islam hanımları tarafından: 650 TL

12.02.1923 tarihli Dr. Ensari tarafından: 35.560 TL

12.08 1922 tarihli makbuz: 35.900 TL

——————————————————————————-

TOPLAM:254.038 TürkLirası (8.252 S İngiliz) Toplam 1.035.000TL, 130BİN Sterlin

58,650 TL, 1922 Haziran, Hindistan Hilafet Fonundan Hilali Ahmer Cemiyetine (http://egeweb2.ege.edu.tr/tid/dosyalar/VIII_1993/TIDVIII-1993-11.pdf)

Ayrıca Atatürk’ün Vasiyeti kitabında Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşadan 900.000 TL

Azerbaycan’dan 500 altın, Kıbrıs Türklerinden 320 Sterlin (kaynak, Yavuz Bahadıroğlu) ve Rusya-Özbekistan Buhara Hanlığından 1milyon altın geldiğini Buhara Hanının yaşayan oğlu anlatmaktadır.

Hindistan Müslümanları, işgale uğrayan Hilafet Merkezi Türkiye’ye yardım için büyük bir yardım kampanyası başlattılar ve Emir Ali başkanlığında Hint Hilafet Komitesi (İndian Committee of the Caliphate) aracılığıyla yardım topladılar. Para miktarı 1.5 milyon İngiliz Sterlini civarındaydı. O yıllarda 1 İngiliz Sterlini 9 Osmanlı Lirası, 1 lira da 6.6 saf altına denkti. Hemen Ankara’ya ulaştırılan bu para, Maliye Bakanlığı tarafından Hazine’ye değil doğrudan Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın emrine tahsis edildi ve Osmanlı Bankası’na yatırıldığı tarih kayıtlarda zikredilmektedir. İş Bankası da 2005 ve 2010 yılında 2 defa Pakistan’a şükran borcu için yardım gönderdiğini basın aracılığıyla duyurmuştur. Mustafa Kemal ise9/11/1338 (1922) de Seyyid Çotaniye Hindistan’dan gelen yardımlar işimize yaradı teşekkür mektubu göndermiştir.

İŞ BANKASINDAN HESAP SORULMASINI İSTİYORUZ.

1116 Sayılı Yasayla 1927 Yılında Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası Tüm Malvarlığıyla Birlikte İş Bankası A.Ş.’ye devredilmiştir ve Devredilen Kurucu Hisse Senedi Alanlar ise şunlar:

1-    Osmanlı Maliyesi 50.000 adet hisse senedi, (Bugünkü adı Hazine Müsteşarlığı),

2-    İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkez-i Umumisi. 15.000. adet hisse senedi,

3-    Osmanlı Donanma Cemiyeti 31.000 adet hisse senedi,

4-    Harbiye Nezareti Muhaberat Dairesi 10.000 adet hisse senedi,

5-    Askeri Demir Yolları 12.000 adet hisse senedi,

6-    Evkaf-ı Şeriye Hümayun Nezareti 8.000 adet hisse senedi, (Diyanet İşleri Başkanlığı 

    ve Vakıflar Genel Müdürlüğü),

7-    Muvazzaf asker ve askeri sivil memur ile bazı eşrafın 274.000 adet hisse senedi.. Burada asıl soru şu: Bu hisseler nerede, ya da kimin hesabına kaydedildi.. Diyanet İş Bankası’na ortak olduğuna göre, bunun dini mahiyeti ne ya da bu hisselerin neması kime veriliyor ve ne şekilde kullanılıyor?

1916 - 1917 Yılında Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası ortaklık senedi alanlar: Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri birliklerde görevli asker ve sivil memur maaşından 50 Osmanlı lirası kesilmiş ve isimlerine yazılı kurucu ortaklık hisse senedi verilmiştir. Ayrıca eşraftan, Miralay Ali Rıza Keskiner, Bedriye Hanım (Koç İsmail), Kara Mehmet Ağa, Halilzade Mustafa Hikmet, Hacı Hasan Hüseyin Efendi, Şerif Ağa, vb, birçok insanımıza ve mirasçılarının hakları 90 yıldır ödenmemiştir. Binlerce vatandaşın hak kaybı ve mağduriyetleri söz konusudur.

 

04 Oca 2020 - 12:32 - İstanbul


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gurbetteki Erzurum Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gurbetteki Erzurum hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Gurbetteki Erzurum editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gurbetteki Erzurum değil haberi geçen ajanstır.İstanbul Markaları

Gurbetteki Erzurum, İstanbul ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (216) 492 36 36
Reklam bilgi


Anket Erzurumspor Süper Ligde kalabilirmi ?