Erzurum’da teşvikli yatırım sayısı 412’ye yükseldi

Erzurum’da 2003-2019 yılları arasında hayata geçirilen teşvikli yatırım sayısı 412’ye yükseldi.

Erzurum’da 2003-2019 yılları arasında hayata geçirilen teşvikli yatırım sayısı 412’ye yükseldi. İlde 2019 yılı kasım ayında 1 bölgesel, 2019 yılının ocak – kasım ayları arasında 6 bölgesel, 6 genel toplam 12; 2003 -2019 yılları kaydında ise 109 bölgesel, 303 genel olmak üzere toplam 412 yatırımın teşvik kapsamına alındığı açıklandı.

KASIM 2019 ERZURUM

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2019 yılı Kasım dönemi Teşvik Belgesi alan yatırımların il dağılım sonuçlarını paylaştı.  Erzurum’da geçtiğimiz yılın kasım ayında 1 bölgesel yatırım teşvik belgesi almaya hak kazandı. Bölgesel kategoride yer alan teşvikli yatırım için 60 milyon TL tutarında harcama kaydedildi, istihdam kapasitesi de 90 kişi olarak bildirildi.

OCAK – KASIM 2019 ERZURUM

Bakanlık verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre, ilde 2019 yılının ocak – kasım ayları arasında 6 bölgesel, 6 da genel, toplam 12 yatırım teşvik kapsamına alındı. Bölgesel yatırımlar için 111 milyon, genel ölçekli yatırımlar için ise 145 milyon, toplam 255 milyon tutarında harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarda 380, genel yatırımlarda da 125 kişilik istihdam alanı oluşturuldu.

ERZURUM 2003 - 2019

Erzurum bölgede teşvikli yatırım sayısının artış kaydettiği iller arasında yer aldı. Verilere göre 2003 – 2019 yılları arasında ilde 109’U bölgesel, 303’ü ise genel, toplam 412 yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlar için 1.2 milyar, genel yatırımlar için 1.8 milyar, toplam 3.1 milyarlık harcama kaydedildi. Bölgesel yatırımlarda 6 bin 593, genel yatırımlarda ise 4 bin 90 kişi iş edindi.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BÜLTENİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2019 yılı Kasım dönemi teşvik bültenini yayımladı. Bültende şunlar kaydedildi:

KASIM 2019 VERİLERİ-

2019 YILI KASIM AYI GELİŞMELERİ

2019 yılı Kasım ayında, öngörülen sabit yatırım tutarı toplam 13,81 milyar TL olan 616 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde toplam 20.714 kişilik istihdam öngörülmektedir.

DAĞILIM

 Kasım ayında düzenlenen 616 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 584 adedi yerli firmalar, 32 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 13,4 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 400 milyon TL’dir.

KASIM AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

2019 yılı Kasım ayında verilen teşvik belgelerinin 265 adedi I. Bölgede, 101 adedi II. Bölgede, 87 adedi III. Bölgede, 52 adedi IV. Bölgede, 38 adedi V. Bölgede ve 73 adedi ise VI. Bölgededir.

HARCAMA DAĞILIMI

Öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 7,42 milyar TL’si I. Bölgede, 2,79 milyar TL’si II. Bölgede, 1,86 milyar TL’si III. Bölgede, 216 milyon TL’si IV. Bölgede, 411 milyon TL’si V. Bölgede ve 1,1 milyar TL’si VI. Bölgededir.

KASIM AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN YATIRIM CİNSLERİNE GÖRE DAĞILIMI 

2019 yılı Kasım ayında düzenlenen 616 adet belgenin 360 adedi komple yeni yatırım, 210 adedi tevsi, 46 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Kasım ayında yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 13,81 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 10,12 milyar TL’si komple yeni yatırım, 2,7 milyar TL’si tevsi ve 982 milyon TL’si de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.

KASIM AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI

Kasım ayında verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 13,81 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 1,83 milyar TL’si Enerji sektöründe, 6,64 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 5,17 milyar TL’si İmalat sektöründe, 155 milyon TL’si Madencilik sektöründedir.

KASIM AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN DESTEK SINIFINA GÖRE DAĞILIMI

Kasım ayında düzenlenen 616 adet yatırım teşvik belgesinin 365 adedi Bölgesel ve 251 adedi Genel mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 13,81 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 7,1 milyar TL’si Bölgesel ve 6,71 milyar TL’si Genel mahiyetteki yatırımlara aittir.

2019 Yılı Ocak-Kasım Dönemi Gelişmeleri

OCAK-KASIM DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ

2019 yılı Ocak-Kasım döneminde, öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 116 milyar TL olan toplam 4.908 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde 186.394 kişilik istihdam öngörülmektedir.

DAĞILIM

Ocak-Kasım döneminde düzenlenen 4.908 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 4.608 adedi yerli firmalar, 300 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 105 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 11 milyar TL’dir.

OCAK-KASIM DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

2019 yılının Ocak-Kasım döneminde verilen teşvik belgelerinin 2.056 adedi I. Bölgede, 796 adedi II. Bölgede, 642 adedi III. Bölgede, 477 adedi IV. Bölgede, 315 adedi V. Bölgede, 618 adedi VI. Bölgede ve 4 adedi ise Muhtelif Bölgelerdedir.

YATIRIM HARCAMALARI

Teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 44,9 milyar TL’si I. Bölgede, 28,6 milyar TL’si II. Bölgede, 23 milyar TL’si III. Bölgede, 7,4 milyar TL’si IV. Bölgede, 5,4 milyar TL’si V. Bölgede, 5 milyar TL’si VI. Bölgede ve 1,7 milyar TL’si ise Muhtelif Bölgelerdedir.

OCAK-KASIM DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN YATIRIM CİNSLERİNE GÖRE DAĞILIMI

2019 yılı Ocak-Kasım döneminde düzenlenen 4.908 adet belgenin 2.990 adedi komple yeni yatırım, 1.452 adedi tevsi, 466 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Ocak-Kasım döneminde yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 116 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 74,9 milyar TL’si komple yeni yatırım, 29,4 milyar TL’si tevsi ve 11,7 milyar TL’si ise diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.

OCAK-KASIM DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI

Ocak-Kasım döneminde verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 116 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 14,6 milyar TL’si Enerji sektöründe, 38,5 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 55,2 milyar TL’si İmalat sektöründe ve 7,7 milyar TL’si ise Madencilik sektöründedir.

OCAK-KASIM DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN DESTEK SINIFINA GÖRE DAĞILIMI

Ocak-Kasım döneminde düzenlenen 4.908 adet yatırım teşvik belgesinin 3.213 adedi Bölgesel, 1.686 adedi Genel, 5 adedi Büyük Ölçekli ve 4 adedi Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 116 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 66,5 milyar TL’si Bölgesel, 43 milyar TL’si Genel, 1,8 milyar TL’si Büyük Ölçekli ve 4,6 milyar TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.

2012/3305 SAYILI KARAR DÖNEMİNDEKİ BİRİKİMLİ GELİŞMELER (20.06.2012 – KASIM 2019)

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ

20 Haziran 2012 tarihinden Kasım 2019 sonuna kadar 38.020 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin 35.980 adedi yerli firmalar, 2.040 adedi de yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Bu dönemde yerli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 655,1 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı ise 279,3 milyar TL’dir.

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Bu dönemde düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi adedinde I. Bölge %35, II. Bölge %18, III.  Bölge %14, IV. Bölge %12, V. Bölge %9, VI. Bölge %12 ve Muhtelif Bölgeler %0,3 pay almıştır. Öngörülen sabit yatırım tutarı dikkate alındığında ise I. Bölgenin payının %43, II. Bölgenin payının %16, III. Bölgenin payının %20, IV. Bölgenin payının %7, V. Bölgenin payının %5, VI. Bölgenin payının %4 ve Muhtelif Bölgelerin payının %5 olduğu görülmektedir.

Yatırım Teşvik Belgelerinin Yatırım Cinslerine Göre Dağılımı

20 Haziran 2012 tarihinden Kasım 2019 sonuna kadar düzenlenen 38.020 adet teşvik belgesinin 24.918 adedi Komple Yeni Yatırım, 9.920 adedi Tevsi ve 3.182 adedi Modernizasyon, Entegrasyon vb. diğer mahiyetteki yatırımlara aittir. Bu dönemde öngörülen 934,4 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 588,6 milyar TL’si Komple Yeni Yatırım, 240,3 milyar TL’si Tevsi Yatırım ve 105,5 milyar TL’si Modernizasyon, Entegrasyon vb. diğer mahiyetteki yatırımlardır.

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN DESTEK SINIFINA GÖRE DAĞILIMI

20 Haziran 2012 tarihinden Kasım 2019 sonuna kadar düzenlenen 38.020 adet yatırım teşvik belgesinin 21.098 adedi Bölgesel, 101 adedi Büyük Ölçekli, 16.765 adedi Genel ve 56 adedi ise Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 934,4 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 422,4 milyar TL’si Bölgesel, 76,2 milyar TL’si Büyük Ölçekli, 261,8 milyar TL’si Genel iken 173,9 milyar TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI

20 Haziran 2012 tarihinden Kasım 2019 sonuna kadar düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 934,4 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 244,4 milyar TL’si Enerji, 291,8 milyar TL’si Hizmetler, 363 milyar TL’si İmalat, 35 milyar TL’si Madencilik sektörlerindedir.

Bu bültende sunulan tüm değerler güncel verilerden derlenmiştir. “

VARANK: ”104 MİLYAR LİRALIK YATIRIMA 'TAMAMLAMA VİZESİ' VERDİK”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank. "Ocak-Kasım 2019 döneminde 104 milyar liralık yatırıma 'tamamlama vizesi' verdik, 157 bin 374 istihdam oluştu” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank. sosyal medya hesabından teşviklerle ilgili açıklama yaptı. Varank, “Ocak-Kasım döneminde 104 milyar TL’lik yatırıma tamamlama vizesi verdik, 157 bin 374 istihdam oluştu. Yüzde 46’sı imalat sektöründe olmak üzere 116 milyar TL’lik yatırıma yeni teşvik belgesi verdik, 186 bin 394 ilave istihdam bekliyoruz. 2020 yılında yatırımlar öncülüğünde büyüyeceğiz. Kasım ayında 6 milyar TL’lik yatırıma tamamlama vizesi verdik, 14 bin 705 vatandaşımız işbaşı yaptı. Yüzde 45’i imalat sanayisinde olmak üzere 13,7 milyar TL’lik yatırımın önünü açtık, 20 bin 714 ilave istihdam öngörüyoruz” dedi.

04 Oca 2020 - 07:44 - Ekonomi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gurbetteki Erzurum Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gurbetteki Erzurum hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Gurbetteki Erzurum editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gurbetteki Erzurum değil haberi geçen ajanstır.İstanbul Markaları

Gurbetteki Erzurum, İstanbul ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (216) 492 36 36
Reklam bilgi


Anket Erzurumspor Süper Ligde kalabilirmi ?